ieteikt draugiem

Biedrība "Izglītības un inovāciju attīstības centrs" īsteno projektu "Hallo, Latvija - 2014!"

 

Biedrība „Izglītības un inovāciju attīstības centrs" (IIAC) Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda finansēta projekta „Hallo, Latvija - 2014!" ietvaros turpina  izdot informatīvu avīzi Trešo valstu valstspiederīgajiem - "Hallo, Latvija!". Līdz 2014.gada jūnijam tiks izdoti 3 avīzes numuri A4 formātā krievu, angļu un latviešu valodās, kas skaidros šo personu tiesības un pienākumus, sniegs informāciju par sadzīvi Latvijā, skaidros pieeju nodarbinātības, veselības aprūpes un izglītības sistēmai.

Projekta īstenotājs: Biedrība „Izglītības un inovāciju attīstības centrs".

Projekta vispārīgais mērķis ir:

Veicināt trešo valstu valstspiederīgo integrāciju Latvijas sabiedrībā -  atvieglojot viņiem piekļuvi kvalitatīviem atbalsta, adaptācijas pakalpojumiem Latvijā un arī pirms ieceļošanas, kā arī  nodrošinot iespējas pilnvērtīgai līdzdalībai sabiedrības dzīvē.

Projekta specifiskais mērķis ir:

Sekmēt trešo valstu valstspiederīgo iekļaušanos Latvijas sabiedrībā un nodrošināt pilnvērtīgu piekļuvi atbalsta, adaptācijas un integrācijas pakalpojumiem Latvijā un pirms ieceļošanas, īstenojot informatīvus un konsultāciju pasākumus, īpaši mazaizsargātām mērķgrupām no lauku rajoniem,  kā arī organizējot sabiedrību saliedējošus pasākumus, kuros piedalās trešo valstu valstspiederīgie un vietējie iedzīvotāji.

Informācija interesentiem:
e-pasts: info@iiac.lv  vai eriks@jerockis.lv.Mēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts