ieteikt draugiem

Ar EEZ grantu atbalstu tiks radīti jauni profesionālās mākslas un kultūras produkti bērnu un jauniešu auditorijai

 

Kultūras ministrija 31. martā izsludinājusi Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) grantu programmas „Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” atklātā konkursa „Atbalsts profesionālās mākslas un kultūras produktu radīšanai bērnu un jauniešu auditorijai” pirmo atlases kārtu ar kopējo pieejamo finansējumu 1 915 412 eiro.

EEZ grantu atklātā konkursa mērķis ir sniegt atbalstu tādu kultūras un mākslas norišu veidošanai, kas uzlabo profesionālās laikmetīgās mākslas un kultūras pieejamību bērnu un jauniešu auditorijai visos Latvijas reģionos un paaugstina bērnu un jauniešu iesaisti mākslā un kultūrā.

Kultūras izpratnes veidošanās, nodrošinot daudzveidīgu norišu pieejamību bērniem un jauniešiem, ir būtiska izglītošanās sastāvdaļa, jo gan indivīdu, gan valstu dzīves kvalitāti aizvien vairāk ietekmē spēja būt radošiem, kritiski domājošiem, inovatīviem un uz sadarbību orientētiem. Tāpēc jau trešo gadu Latvijas skolās darbojas kultūrizglītības programma „Latvijas skolas soma”. Tā ir valsts radīta iespēja bērniem un jauniešiem pieredzēt kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes, darīt to regulāri, atbilstoši savām interesēm, savam vecuma posmam un līdzšinējai pieredzei, izmantojot pieredzēto mācību satura apguvē. Viens no programmas „Latvijas skolas soma” pamatprincipiem ir līdztiesība pieejamībā, kas savukārt nozīmē, ka šajā programmā piedalās visi Latvijas bērni un jaunieši no 1.-12. klasei, t.sk., profesionālās izglītības iestādēs, tādēļ visā Latvijā būtiski pieaug pieprasījums pēc jaunām profesionālās mākslas un kultūras norisēm.

Ar EEZ grantu atbalstu projektu ietvaros tiks radīts jauns kultūras saturs, regulāri pieejamas profesionālās laikmetīgās mākslas norises, kas taps kopradē ar donorvalstu (Norvēģija, Islande, Lihtenšteina) partneriem. Tāpat tiks atbalstītas auditorijas attīstību veicinošas aktivitātes, kas vērstas uz auditorijas iesaisti, bērnu un jauniešu pakāpeniskas, jēgpilnas saskarsmes veidošanu ar daudzveidīgām kultūras norisēm, kultūras izpratnes un izpausmes kompetences veidošanu.

Vienam projektam pieejamais granta apjoms ir ne mazāks par 100 000 eiro un ne lielāks par 250 000 eiro. Projekti jāīsteno sadarbībā ar partneriem no EEZ grantu donorvalstīm – Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas.

Konkursam „Atbalsts profesionālās mākslas un kultūras produktu radīšanai bērnu un jauniešu auditorijai” pieteikties varēs līdz 2021. gada 2. jūlijam.

Vairāk informācijas par EEZ grantu programmu, konkursa nolikums un veidlapas atrodamas EEZ grantu programmas mājaslapā.

Papildu informācijai: Edīte Matuseviča, Kultūras ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļas referente, 26304460, Edite.Matusevica@km.gov.lvMēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts