ieteikt draugiem

Zināmi Latgales NVO projektu programmas rezultāti

 

Biedrības "Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs" koordinators Oskars Zuģickis informē, ka ir  noslēgusies Latgales NVO projektu programmas projektu izvērtēšana.

Projektu programmas ekspertu komiteja izsaka pateicību visām Latgales 60 biedrībām, kas programmai kopā iesniedza 67 projektus, savām aktivitātēm prasot 140 923,83 eiro, kas ir 6,4 reizes vairāk nekā pieejamais finansējums.

Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu projektu apakšprogrammā tika iesniegti 44 projekti, no tiem  apstiprināti deviņi:

 

Biedrība

Projekta nosaukums

Piešķirtā summa EUR

Pašvaldība

1.

Viduslatgales pārnovadu fonds

Kopā esot.. - Mēs varam!

2024

Preiļu nov.

2.

Riebiņu novada attības biedrība

Riebiņu novada sabiedrības integrācijas programmas aktualizācija un rīcības plīna 2015.- 2020. gadam izstrāde.

1200

Riebiņu nov.

3.

Daugavpils Boxing club Lokomotiv Pro"

Dienvidlatgales vecāku forums

2265

Daugavpils

4.

Latgales Studentu centrs

Latgales jauniešu drošumspēja un pilsoniskums.

2117

Daugavpils nov.

5.

Aglonas novada biedrība "Neaizmirstule"

"Nesēdi Tumsā!"

1200

Aglonas nov.

6.

Ģimenes atbalsta centrs "Puķuzirnis"

Ģimenes dienas pasākumu organizēšana Preiļos, Riebiņos un Aglonā.

1871

Preiļu nov.

7.

Rēzeknes reģiona lauku sieviešu biedrība "Sidrabrasa"

Atbildība.

2416

Rēzekne

8.

Līvāna novada pensionāri

Līvānu novada sporta svētki.

757

Līvānu nov.

9.

Biedrība "ATTĪSTĪBAI"

"Mācāmies un darām kopā".

1150

Krāslavas nov.

No 23 iesniegtiem projektiem starpkultūru dialoga / mazākumtautību iniciatīvu projektu apakšprogrammā, finansējumu savām idejām saņem sekojošas NVO:

 

Biedrība

Projekta nosaukums

Piešķirtā summa EUR

Pašvaldība

10.

Latgales Multimediju darbnīca

"Jaunietis. Rīcība. Dialogs"

1102

Rēzeknes nov.

11.

Tautas muzikantu biedrība

Kultūras saknes

1541

Viļānu nov.

12.

Žīguru vecmāmiņu klubs "Omītes"

Zolovkini posidelki

1060

Viļakas nov.

13.

Atbalsta centrs ŠODIENA RĪTDIENAI

Dažādu paaudžu tautību integrācija

2221

Līvānu nov.

14.

Preiļu Sieviešu klubs

Iepazīsti kaimiņu

1076

Preiļu nov.

Konkurss tika izsludināts saskaņā ar LR Kultūras ministrijas un "Dienvidlatgales NVO atbalsta centra" savstarpēji noslēgtā līguma  (Nr.5.1-8-34) par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā ietvaros.

DNVOAC koordinators/ Programmas vadītājs
Oskars ZuģickisMēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts