ieteikt draugiem

Trešo valstu valstspiederīgos un viņu ģimeņu locekļus aicina uz bezmaksas konsultācijām un informatīvajiem pasākumiem

 

Biedrība „Izglītības un inovāciju attīstības centrs" Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda finansēta projekta „Hallo, Latvija - 2014!" ietvaros aicina trešo valstu valstspiederīgos un viņu ģimeņu locekļus, nepilsoņus uz bezmaksas konsultatīvajiem un informatīvajiem pasākumiem, kā arī uz individuālajām konsultācijām ar juristu, psihologu, latviešu valodas un IT speciālistiem, trešo valstu valstspiederīgo pārstāvi.

Pasākumu laikā tiks apskatīti aktuāli Latvijas likumdošanas jautājumi, kā arī būs iespēja debatēt par sabiedrībā aktuālām tēmām.

Bezmaksas konsultatīvie un informatīvie pasākumi plānoti jūnijā dažādās Latgales pilsētās un pagastos. Precīzs nodarbību laiks un vieta tiks saskaņots ar dalībniekiem pēc pieteikumu dalībai saņemšanas. Pasākumu dalībniekiem paredzētas kafijas pauzes un izdales materiāli. Dalībniekus uz pasākumu vietu un atpakaļ nogādās ar transportu.

Lai pieteiktos pasākumiem, aicinām zvanīt pa tālruni: 29545009 vai arī rakstīt e-pastu: info@hallolatvia.lv, vai arī aizpildīt reģistrēšanās anketu, kas pieejama mājaslapā: www.hallolatvia.lv.

Projekta Projekta „Hallo, Latvija - 2014!"  mērķauditorija ir kopumā aptuveni 8000 cilvēki - trešo valstu valstspiederīgie - personas, kuri nav Latvijas Republikas, citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsoņi, bet ir ar termiņuzturēšanās vai pastāvīgās uzturēšanās atļaujām un Latvijas nepilsoņi: personas, kas uzsāk dzīvi Latvijā (ieradušies Latvijā pēdējo piecu gadu laikā); personas, kas vēlas uzsākt dzīvi Latvijā (plāno te mācīties, strādāt vai veidot ģimeni, lai pirms ieceļošanas tiem nodrošinātu integrācijas pakalpojumus); personas, kas jau dzīvo Latvijā vairāk kā piecus gadus, bet saskaras ar problēmām, iekļaujoties sabiedrībā (tajā skaitā Latvijas nepilsoņi), kā arī vietējie iedzīvotāji, t.sk., pilsoņi - aptuveni 2000 cilvēki, kas iesaistīsies pasākumos, iepazīsies ar projektā izdotajiem laikrakstiem "Hallo, Latvija!".

Projekts tiek realizēts ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda un Latvijas Republikas finansiālu atbalstu no 2014.gada aprīļa līdz  2014.gada 30. jūnijam.

Biedrība "Izglītības un inovāciju attīstības centrs" uzsāka savu darbību 2008.gadā. Tās galvenie mērķi ir uzlabot izglītības resursu un pakalpojumu pieejamību visiem sabiedrības slāņiem, bet īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem cilvēkiem, veicināt izglītības un inovāciju attīstību izglītības, zinātnes, kultūras un veselības, vides aizsardzības jomās atbilstoši vienotai valsts politikai un stratēģijai, kā arī sekmēt mūžizglītības attīstību.

Informāciju sagatavoja biedrība "Izglītības un inovāciju attīstības centrs".

Papildu informācija: info@iiac.lvMēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts