ieteikt draugiem

STRATĒĢISKIE PROJEKTI: atvērta projektu pieteikumu pieņemšana stratēģisko projektu konkursā

 

No 2021. gada 18. jūnija līdz 6. septembra plkst. 14.00 Latvijas pilsoniskās sabiedrības organizācijas (biedrības un nodibinājumi) ir aicinātas iesniegt projektus otrajā AIF Stratēģisko projektu konkursā programmās Demokrātijas kultūra un Cilvēktiesības.

Konkursa ietvaros tiks atlasīti tādi projekti, kuru aktivitāšu kopums varētu radīt ilgtermiņa pozitīvas izmaiņas demokrātijas kultūrā vai cilvēktiesību stiprināšanā Latvijā un kuros tiek pausts projekta iesniedzēja stratēģiskais redzējums, kā šīs izmaiņas panākt un iesniedzējs pārliecina par savām spējām to veikt.

Konkursa kopējais budžets ir 1 042 420 eiro, tai skaitā projektiem programmā “Demokrātijas kultūra” - 685 150 eiro un projektiem programmā “Cilvēktiesības” - 357 270 eiro. Viena projekta finansējums ir 40 000 - 105 000 eiro, un AIF finansējums ir līdz 100% no projekta kopējā budžeta. Projekti jāīsteno laika periodā no 01.11.2021 līdz 30.04.2024., un to ilgums var būt 24-30 mēneši. Šajā konkursā AIF plāno atbalstīt 10-11 projektus. 

Katrs pretendents var iesniegt un īstenot neierobežotu skaitu projektu, taču viena organizācija no AIF visā fonda darbības periodā līdz 2024. gadam nevar saņemt vairāk kā 138 000 eiro. Projekta pieteikums jāiesniedz tikai AIF tiešsaistes sistēmā projekti.activecitizensfund.lv, un tas jāaizpilda latviešu valodā. Vēršam uzmanību, ka pilotkonkursu vienreizēja granta 100 000 eiro apmērā piešķiršanai organizācijām vairākgadu darbības atbalstam plānots izsludināt laika posmā no 28.jūnija līdz 2. jūlijam.

Nosacījumi projektu iesniedzējiem:

Konkursā var piedalīties jebkura Latvijā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, kas atbilst visiem konkursā izvirzītajiem nosacījumiem (pilnu nosacījumu uzskaiti skatīt konkursa nolikuma 2.1. nodaļā). Īpašu uzmanību aicinām pievērst šiem:

Atbalsts projektu sagatavotājiem:

 Konkursa nolikums, pielikumi un noderīgi paraugi:



Mēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts