ieteikt draugiem

Starptautiskais Ziemassvētku dziesmu festivāls “Dzīvas tradīcijas”

 

Biedrība Rēzeknes pilsētas teātris-studija “Joriks” sadarbībā ar Rēzeknes mazākumtautību biedrībām organizē virtuālo pasākumu - Starptautiskais Ziemassvētku dziesmu festivāls “Dzīvas tradīcijas”.
Festivāls apvieno un pulcē visas tautības un dažādu konfesiju pārstāvjus ap gaišajiem un ļoti gaidāmajiem notikumiem - Kristus piedzimšanas svētkiem un Jauno gadu. Kā dažādas tautības pavadīja tumšos pirmssaulgriežu vakarus, kādas pasakas stāstīja saviem bērniem, kādas dziesmas dziedāja, kā dancoja un kādas rotaļās gāja. Kā un ar kādiem rituāliem svinēja jauno gadu.
Katru gadu sadarbībā ar Latvijas Poļu savienības Rēzeknes nodaļu festivāls tika rīkots Rēzeknes, Ludzas, Krāslavas kultūras centros, katedrālēs un lūgšanu namos. Ik gadu festivālā piedalījās vieskolektīvi no Polijas, Lietuvas vai Krievijas. Šogad, ņemot vērā īpašo situāciju, aicinām nezaudēt aizsākto tradīciju un pārvietoties internet vidē.
2021.gada 10. janvārī plkst. 15.00 Zoom rīkā notiks virtuālais koncerts, kurā piedalīsies gan Rēzeknes mākslinieciskie kolektīvi, dziedātāji no citiem Latgales reģiona novadiem un pat ārzemju virtuālie viesi. Virtuāla koncerta virtuālie apmeklētāji tiks aicināti piedalīties konkursā un uzvarētāji saņems jauno mākslinieku mākslas darbus.
Adrese pieslēgšanai https://us02web.zoom.us/j/87426752371...
 
Starptautiskajā festivālā “Dzīvas tradīcijas” piedalīsies: Latvijas poļu savienības Rēzeknes nodaļa un poļu sieviešu koris „Jutrzenka”, ukraiņu kultūrizglītības biedrība un ansamblis „Vodograj”, Rēzeknes baltkrievu kultūras biedrība un ansamblis „Suzorje”, folkloras kopa “Vīteri”, krievu kultūras centrs un ansamblis “Harmonija”, folkloras ansamblis „Zdravinka”, ansambļi „Kolorīts” un “Ručejok”, folkloras ansamblis “Rīta rasa” (Rivne, Ukraina), vīru koris „Pochodņa” (Čenstohova, Polija), ansamblis “Žemčužina” (Velikije Luki, Krievija), folkloras grupa “Uzda” (Vitebska, Baltkrievija) un citi.

Biedrība “Rēzeknes pilsētas teātris “Joriks””

Kontakttālrunis: +371 26492902.
 

Aktivitātes notiek Dienvidlatgales NVO atbalsta centra un Kultūras ministrijas noslēgtais līdzdarbības līgums “Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu mazākumtautību līdzdalības veicināšanas jomā” (Nr.2.5-8-26).

 Mēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts