ieteikt draugiem

Popularizējot kopienu darbību Latgalē, ir izveidotas 25 intervijas

 

Biedrība “New East” īstenoja projektu “Darbīgo kopienu stāsti”, izprotot un popularizējot NVO un aktīvo kopienu darbību Latgalē, kas risina problēmas reģionā. Kopā ir tapušas 25 intervijas (4 video, 4 podkāsti, 5 tiešsaistes intervijas un 12 tekstuālie materiāli), piesaistot jauniešu speciālistus, aktīvistus, NVO un organizāciju pārstāvjus, kas dalījās, kā ir palīdzējuši risināt vietēja mēroga problēmas. Kopā tika iesaistīta vairāk nekā 5 tūkstoši liela auditorija sociālajos tīklos, kas ir noklausījušies vai izlasījuši izveidotos materiālus.

Projekts tika balstīts saņemtajās 68 rekomendācijās darbam ar jaunatni Latgalē tādās sešās jomās kā komunikācija un informācija, izglītība un izaugsme, kultūra, veselība un sports, nodarbinātība un uzņēmējdarbība, kā arī jauniešu līdzdalība, kas tapa 2019.gadā. Aktualizējot šīs rekomendācijas, biedrība mēģināja izprast, kādas problēmas sabiedrībā joprojām tiek uzskatītas par aktuālām, kas un kā tās risina, kā sabiedrība var iesaistīties šo problēmu risināšanā, kā arī kādām problēmām reģionā ir pievērsta mazāka uzmanība. Projekta ietvaros fokuss bija labo piemēru aktualizēšanā, ko īsteno jauniešu organizācijas, pašvaldības, uzņēmēji un kopienas Latgalē. Visus projekta ietvaros izveidotos materiālus var atrast šeit

 

Projekts tika īstenots ar biedrības "Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs" atbalstu, un tas ir tapis sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā “People to People Cultural Engagement” programmas ietvaros. Vairāk par British Council darbību Latvijā meklē: www.britishcouncil.lv.Mēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts