ieteikt draugiem

Pastāsti – kas ir vajadzīgs Latgalē!

 

Biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu un reģiona pašvaldībām uzsāk projekta “Civis novus” īstenošanu. Līdz 2018. gada izskaņai reģionā tiks organizētas 6 strukturētā dialoga diskusijas novados ar politikas veidotājiem, lēmumu pieņēmējiem, vietējiem uzņēmējiem, skolu pārstāvjiem, pašiem jauniešiem un citiem interesentiem pasākumu “Kafija ar politiķiem” laikā.

 Tas, ka aktīva jauniešu līdzdalība un iesaiste sabiedrībā notiekošajos procesos, ir uz attīstību vērstas sabiedrības pamats, mēs zinām, taču to ir vērts ik pa laikam atgādināt kā sev, tā arī tiem, kas šajā brīdī primāri ietekmē kā vietēja, tā reģionālā līmeņa dienaskārtību. Tādēļ, sadarbojoties ar jaunatnes lietu speciālistiem Balvu, Dagdas, Daugavpils, Krāslavas, Līvānu un Ludzas novada pašvaldībās, aicinām visus, kas uzskata, ka ikviens reģiona jaunietis ir svarīgs, ir svarīgs viņa viedoklis, vēlmes un ieteikumi, kas uzlabotu viņa dzīves kvalitāti reģionā, nepalikt malā un piedalīties diskusijās “Kafija ar politiķiem”.

 

 

Šeit būsi gaidīts**:

 *Pasākumu norises datumi un laiks var tikt precizēti un/vai mainīti, par to iepriekš paziņojot!

**Pasākumos tiks fotografēts un/vai filmēts ar mērķi nodrošināt projekta “Civis novus” publicitāti!

 

Atnāc un pastāsti, kuras līdz šim īstenotās aktivitātes darbā ar jaunatni Tavā pašvaldībā, Tavuprāt, ir ļoti labas un ir vērts paturēt un attīstīt plašāk, kādi pasākumi un aktivitātes varētu pilnveidot darbu ar jaunatni unmudinātu Tevi pašu būt aktīvākam, varbūt vari padalīties ar labās prakses piemēriem, ko esi dzirdējis kādā pasākumā vai jauniešu apmaiņas projektā. Tad TEV noteikti ir jāpiedalās šajās diskusijās!

 

Nākamā gada sākumā – 2019. gada 25. janvārī – Daugavpilī norisināsies reģionālā diskusija “Kafija ar politiķiem”, apkopjot 6 vietējo pasākumu priekšlikumus, diskutējot ar Latgales plānošanas reģiona administrāciju, vietējo pašvaldību deputātiem, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras, Izglītības un zinātnes ministrijas un citu institūciju pārstāvjiem par to, kā Latgales reģions var būt jauniešiem vēl saistošāks.

 

Projekts “Civis novus” tiek finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.Mēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts