ieteikt draugiem

Nevalstisko organizāciju atbalsta programmas 2015 izvērtēšanas konference

 

Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs aicina piedalīties Kultūras ministrijas 2015.gadā īstenotās nevalstisko organizāciju  atbalsta programmas izvērtēšanas konferencē, kas notiks 2016.gada 11.martā Daugavpils novada Kultūras centrā (Dobeles iela 30, Daugavpils).

Lai atbalstītu nevalstisko organizāciju iniciatīvas pilsoniskās sabiedrības attīstībai un starpkultūru dialoga veicināšanai, Kultūras ministrija saskaņā ar Latvijas Nacionālajā attīstības plānā un Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnēs noteiktajiem uzdevumiem, 2015.gadā īstenoja nevalstisko organizāciju atbalsta programmu, kuras ietvaros Latvijā tika atbalstīti 80 dažādi nevalstisko organizāciju projekti.

Programmas īstenošanu koordinēja biedrības „Latvijas Pilsoniskā alianse” (Rīgas plānošanas reģionā), „Zemgales nevalstisko organizāciju atbalsta centrs” (Zemgales plānošanas reģionā), „Kurzemes NVO atbalsta centrs” (Kurzemes plānošanas reģionā), “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” (Latgales plānošanas reģionā) un nodibinājums „Valmieras novada fonds” (Vidzemes plānošanas reģionā).

Konferencē iepazīsimies ar īstenotajiem projektiem, izvērtēsim reģionālo koordinatoru pieredzi. Kopā ar Daugavpils mazākumtautību biedrību pārstāvjiem un projektu īstenotājiem kopā diskutēsim par iedzīvotāju līdzdalības iespējām pilsoniskas sabiedrības un starpkultūru dialoga veidošanā.

Dalībai konferencē aicinam pieteikties līdz 2016. gada 7. martam, reģistrējoties: http://ejuz.lv/nvokonference.

Papildinformācija pa tālruņiem 26565858 (Oskars Zuģickis) vai 29354884 (Daina Kriviņa).

Konferences programma: šeit!Mēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts