ieteikt draugiem

Nacionālais integrācijas centrs arī Latgalē

 

Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) 2013.gada augustā uzsāka darbu pie Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2012.gada programmas ietvaros apstiprinātā projekta „Nacionālais integrācijas centrs" (NIC), kas ilgs no 2013.gada 1.augusta - 2014.gada 30.jūnijam. Projekts tiek īstenots ar Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda (75%) un valsts budžeta (25%) finansējuma atbalstu.

Lai nodrošinātu koordinētu publiskās pārvaldes un pilsoniskās sabiedrības organizāciju darbību trešo valstu valstspiederīgo integrācijas jomā, sniegtu atbalstu dažādās jomās un veicinātu lielāku izpratni par imigrācijas jautājumiem Latvijas sabiedrībā un tās ietekmi uz Latvijas attīstību, SIF projekta ietvaros plānots attīstīt jau iepriekš Latvijas Republikas Kultūras ministrijas izveidoto NIC, kā galveno organizatorisko un koordinējošo struktūru trešo valstu valstspiederīgo integrācijai Latvijā.

Projekta mērķis - attīstīt NIC kā ilgtspējīgu un koordinējošu institūciju, kuras uzdevums ir nodrošināt un uzlabot dažāda veida atbalsta pakalpojumu pieejamību trešo valstu valstspiederīgajiem, lai palīdzētu integrēties Latvijas sabiedrībā un veicinātu izpratni par migrāciju uzņemošajā sabiedrībā.

Projekta mērķa grupa ir trešo valstu valstspiederīgie neatkarīgi no dzimuma, vecuma, invaliditātes, etniskās piederības un uzskatiem.

NIC uzdevumi:

Pakalpojumu sniegšana trešo valstu valstspiederīgajiem:

Citu izglītojošu un informatīvu pasākumu īstenošana:

Lai  Nacionālā integrācijas centra sniegtie pakalpojumi un aktivitātes būtu pieejamas visā Latvijā, ir izveidotas reģionālās pārstāvniecības. Latgales reģionā tās atrodas Rēzeknē, kuru koordinē Inga Drele (tālr.:29473700 ) un Daugavpilī, kuras koordinators ir Oskars Zuģickis (tālr.: 27094767).

 

Plašāka informācija par Centra darbību pieejama: www.integration.lv.Mēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts