ieteikt draugiem

Latgales reģionā pilsoniskās sabiedrības stiprināšanai īstenos Latvijā nebijušas aktivitātes

 

Lai sekmētu pilsoniskās sabiedrības attīstību, iedzīvotāju valstsgribu un līdzdalības procesu norisi Latgales reģionā, biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” (DNVOAC) ir parakstījusi līgumu ar Sabiedrības integrācijas fondu par projekta “Kompleksi pasākumi Latgales reģiona iedzīvotāju pilsoniskās aktivitātes veicināšanai” (Nr. 2021/LV/NVOF/MAC/049) īstenošanu.

Projekta ietvaros tiks stiprināta DNVOAC kapacitāte reģiona līmenī, izstrādājot stratēģiju 2021. – 2027. gadam un turpinot atbalstīt vietējās biedrības un stiprināt NVO sektoru, sniedzot konsultācijas un aktuālāko informāciju reģiona organizācijām, un nacionālā – pārstāvot NVO sektora intereses darba grupās un padomēs. Projekts ir veidots tā, lai Latgales iedzīvotājiem palielinātu izpratni par demokrātiskām vērtībām un demokrātijas pamatprincipiem un veicinātu to iesakņošanos ikdienas dzīvē, sākot no lokālas teritorijas (neliela pagasta), mudinot iedzīvotājus pilsoniskām aktivitātēm savas dzīves uzlabošanai, stiprinot piederības un atbildības sajūtu par savu pagastu un Latvijas valsti. Tāpēc līdz 2021. gada novembrim tiek plānots īstenot 4 aktivitātes plašākai sabiedrībai, iesaistot Latgales reģiona biedrības, nodibinājumus, neformālās iedzīvotāju grupas, kā arī dažāda vecuma iedzīvotājus:

Biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” ir viena no vadošajām demokrātiskās un pilsoniski aktīvas sabiedrības stiprinātājām Latvijā, kas Latgales reģionā īstenojusi vairākus reģiona NVO sektoram nozīmīgus projektus. Kopā ar piecām pieredzes bagātām Latvijas pilsoniskās sabiedrības organizācijām – Latvijas Pilsoniskā alianse, Latvijas Lauku forums, Kurzemes NVO centrs, Valmieras novada fonds un Zemgales NVO atbalsta centrs – 2018. gadā izveidoja NVO apvienību, kas šobrīd pilda EEZ un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” administratora lomu Latvijā.

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Informācijai:
DNVOAC koordinators Oskars Zuģickis, t.: 26565858, e-pasts: oskars@nvoc.lvMēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts