ieteikt draugiem

Latgales mazākumtautību NVO saņem valsts atbalstu

 

Biedrība „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” (DNVOAC) 2020. gada nogalē Latgales reģiona mazākumtautību biedrību darbības attīstībai un atbalstam ar Kultūras ministrijas atbalstu īsteno virkni aktivitāšu.

Projekta ietvaros aktivitātes vērstas mazākumtautību biedrību materiāltehniskās bāzes uzlabošanai, to biedru prasmju, iemaņu un konkurētspējas paaugstināšanai, savstarpējai sadarbībai, tautastērpu un mūzikas instrumentu iegādei, mazākumtautību NVO mijiedarbībai ar plašāku sabiedrību, kā arī veicināt Latvijas mazākumtautību kultūras savpatnības saglabāšanu.

Kā viena no aktivitātēm, kas tika rīkota lai uzlabotu Latgales mazākumtautību biedrību pārstāvju digitālās prasmes, bija 27. novembrī notikušais seminārs “Sociālo mediju un digitālā mārketinga iespējas” ar medijpratības ekspertu Artūru Medni, kurā kopā no visas Latvijas pulcējās vairāk nekā 70 klausītāju.

Tāpat, šobrīd, Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs veic mazākumtautību kopienu aptauju par esošo sabiedrisko aktivitāti, līdzdalību un savstarpējo sadarbību savas dzīves kvalitātes uzlabošanai. Aptauju iespējams aizpildīt latviešu un krievu valodās.

Tāpat, projekta ietvaros, tiek nodrošināti dažādi materiāli un izdevumi par mazākumtautību vēsturi Latvijā, kultūru un tradīcijām, nevalstisko organizāciju darbību un arī dažādi pasākumi tiešsaistē. Taču vislielāko gandarījumu šīs mērķgrupas biedrībām Viļakas, Dagdas, Rēzeknes, Ludzas, Daugavpils un Krāslavas pašvaldībās sagādā materiāltehniskais atbalsts, kas kalpos kā atspēriena punkts to nākotnes darbības spējināšanai.

Aktivitātes notiek Dienvidlatgales NVO atbalsta centra un Kultūras ministrijas noslēgtais līdzdarbības līgums “Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu mazākumtautību līdzdalības veicināšanas jomā” (Nr.2.5-8-26).

DNVOAC koordinators, Oskars Zuģickis, e-pasts: oskars@nvoc.lv

 Mēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts