ieteikt draugiem

Latgales jauniešus aicina pieteikties pasākumam par līdzdarbošanos sabiedrībā, iniciatīvām un to nozīmīgumu

 

Biedrība “Mediācijas telpa” lai izglītotu Latgales un Kurzemes jauniešus  demokrātijas kultūras jomā un spētu aktīvi darboties un tālāk nodot zināšanas īsteno Aktīvo iedzīvotāju fonda atbalstītu projektu KOPĀ STIPRI!

Biedrība: Esam veiksmīgi aizvadījuši divus projekta “Kopā stipri!” iesildošos pasākumus, kuros skatījāmies filmu “Cik brūkleņu pasaulē”, kas ir veidota par Zviedru teātra trupas ”Glada Hudik” aktieriem ar īpašām vajadzībām.

”Glada Hudik” teātris ir pašvaldības paspārnē organizēta teātra trupa, kurā kopā darbojas gan aktieri ar garīgās attīstības traucējumiem, gan aktieri bez funkcionālajiem traucējumiem. Teātra darbības mērķis ir katram dalībniekam dot iespēju darīt to, kas tam izdodas vislabāk, tādējādi nodrošinot attīstošas un jēgpilnas nodarbes cilvēkiem ar funkcionālajiem traucējumiem. Mēs izvirzām prasības un radām priekšnoteikumus, kas cilvēkiem ļauj iegūt pārliecību, ka “es varu, man izdodas”. Teātrī satiekas cilvēki, kuru ceļi citur nebūtu krustojušies, līdz ar to teātris kļūst par vietu, kur bailes un aizspriedumi pāraug izpratnē un draudzībā.

Kāpēc šāda tēma projektā par demokrātijas kultūru? Pavisam vienkārši! Viens no sabiedrības svarīgākajiem uzdevumiem ir veicināt demokrātiju, taisnīgumu un cieņu pret visu cilvēku līdztiesību. Dinamiska un gudra sabiedrība labvēlīgi izturas pret dažādību un atšķirīgo. Integrācijas uzdevums nav panākt, lai visi būtu vienādi. Tās uzdevums ir iemācīt mums pieņemt, ka visi esam atšķirīgi, un saskatīt tajā vērtību. Ja mēs atbalstām šīs vērtības, tad ir laiks uzdot jautājumu – kā tās visvienkāršāk nodot mūsu bērniem?

Visvienkāršāk informāciju nodot bērniem, jauniešiem un arī pieaugušajiem ir caur piemēru. Ja nav iespējas rādīt piemēru pašu darbībā, tad nākamais efektīvais paņēmiens pavisam noteikti ir vizuālā reprezentācija. Šajā gadījumā – skaistā un pārdomu pilnā filma “Cik brūkleņu pasaulē”.

Arī redzot citādus cilvēkus mēs sākam domāt par tēmām, par kurām neesam līdz šim domājuši, mēs sākam pieņemt atšķirīgo! Mēs sākam aizdomāties, ka atšķirīgais ir arī mums apkārt – kāds ir īsāks, kāds ir garāks, kāds ir lēnāks, kāds ir ātrāks, kāds nāk no laukiem, bet kāds cits nāk no pilsētas. Visas šīs atšķirības veido mūsu skatījumu uz dzīvi, uz notikumiem, tās veido mūsu uzskatus un viedokļus! Un šīs atšķirības var traucēt mūsu savstarpējo komunikāciju, ja mēs neapzināmies, kas katram ir savs skatījums, sava vērtība. Traucēta savstarpējā komunikācija, savukārt, var apgrūtināt mūsu sadarbības un iesaistes spējas. Ja mēs nemākam sadarboties ar citiem, tad mums ir grūtības uzņemties atbildības, iesaistīties aktivitātēs un veidot vienotu sabiedrību.

Tāpēc arī šie pasākumi un tāpēc arī šis projekts “Kopā stipri!”

Izsakām milzīgu pateicību ikvienam dalībniekam, kas ieradās un noskatījās filmu! Jā, izsakām milzīgu pateicību arī tiem, kas aktīvi neiesaistījās sarunās, jo saprotam, ka ne vienmēr ir viegli izteikt savas domas, ne vienmēr to ir nepieciešams darīt. Svarīgi, lai domas un pārdomas vispār rodas, lai rodas aizmetņi nākotnei, lai nākotnē ir ko pateikt.

Paldies Daugavpils jauniešiem par piedalīšanos! Paldies Liepājas jauniešiem par atvērtību, sirsnību un pārdomām!

Vai esi kādreiz piedalījies improvizācijas pasākumā?

Vai esi kādreiz piedlījies ONLINE improvizācijas pasākumā?

Aicinām uz online pasākumu, kur runāsim un darbosimies par līdzdarbošanos sabiedrībā, iniciatīvām un to nozīmīgumu!

Ja tev:
– ir vēlme izprast savu vietu un nozīmīgumu sabiedrībā;
– ir interese saprast brīvas gribas vietu un lomu, lai iesaisītos sabiedrības līdzdalības aktivitātēs, uzlabojot dažādu sabiedrības grupu savstarpējo uzticēšanos, sapratni un sadarbību;
– ir interese un griba saņemt zināšanas un praksē pielietojamas prasmes par demokrātiskas valsts politikas vadības mehānismiem, cilvēku pamattiesībām un brīvībām, interešu aizstāvību;
– ir vēlme sastapt domubiedrus vai vienkārši labi pavadīt laiku – PIESAKIES!

Aicinām ikvienu interesentu un, jo īpaši JAUNIEŠUS uz mūsu nākamajiem pasākumiem:

Improvizācija-Diskusija-Improvizācija

Daugavpilī 19.04. plkst. 15:00 – PIETEIKŠANĀS ŠEIT

Liepājā 26.04. plkst 15:00 – PIETEIKŠANĀS ŠEIT

Demokrātijas nedēļas pasākumi

Daugavpilī 05.05. – PIETEIKŠANĀS ŠEIT

Liepājā 06.05. – PIETEIKŠANĀS ŠEIT

 

Interaktīvās apmācības “Manas prasmes – mana kompetence”

Daugavpilī 17.05.

Liepājā 24.05.

Projektu “Kopā stipri!” finansiāli atbalsta Norvēģija, Islande un Lihtenšteina. Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas granta apjoms ir 87 460,44 eiro. Projekta mērķis ir Jauniešu līdzdalības stiprināšana un mazaizsargāto jauniešu grupu spēju vairošana, nodrošinot pēctecību demokrātijas kultūrai. Latvijā šo finansējumu administrē Aktīvo iedzīvotāju fonds.

Aktīvo iedzīvotāju fonds ir Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu programma, kas Latvijā tiek īstenota no 2020. līdz 2024. gadam ar mērķi stiprināt pilsonisko sabiedrību un iedzīvotāju līdzdalību un vairot mazaizsargāto iedzīvotāju grupu spējas”.Mēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts