ieteikt draugiem

Latgalē turpinās pasākumu cikls Kafija ar politiķiem

 

Biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu un reģiona pašvaldībām ir uzsākusi projekta “Civis novus” īstenošanu.

Līdz 2018. gada izskaņai reģionā tiks organizētas 6 strukturētā dialoga diskusijas novados ar politikas veidotājiem, lēmumu pieņēmējiem, vietējiem uzņēmējiem, skolu pārstāvjiem, pašiem jauniešiem un citiem interesentiem pasākumu “Kafija ar politiķiem” laikā.

Pirmā diskusija notika 31.oktobrī Līvānu novadā – Līvānu Bērnu un jauniešu centrā (koordinatore LBJC direktore Zane Praņevska). Diskusijā piedalījās vietējie Līvānu novada deputāti – Ginta Kraukle (Līvānu domes priekšsēdētāja vietniece, ZZS), Gatis Pastars ( Līvānu 1.vid. direktors, ZZS), Ainis Veigurs (Light Guide Optics International SIA, medicīnas izstrādājumu ražošanas maiņas brigadieris, LRA)  un jaunievēlētās 13.Saeimas deputāte Ilga Šuplinska Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija vadošā pētniece, profesore no JKP).

Tāpat strukturētā dialoga diskusijas ar lielu dalībnieku skaitu notikušas arī Daugavpils un Dagdas novados. Lielā jauniešu ieinteresētība un aktivitāte pasākumos līdz šim, ļauj secināt par jauniešu vēlmi būt pilsoniski aktīvākiem un saņemt no pašvaldībām lielāku atbalstu savu aktivitāšu un ideju realizēšanai.

Nākamās tuvākās diskusijas notiks 2018.gada 6.novembrī plkst. 14:00 Balvu novada muzeja pagrabiņā (informācijai: Gunita Prokofjeva, bbjc@balvi.lv), 14. novembrī plkst. 11:00 RVT Krāslavas teritoriālās struktūrvienības telpās (informācijai: Julianna Moisejenkova, julianna.moisejenkova@kraslava.lv) un 26. novembrī plkst. 14:00 Ludzas novada Bērnu un jauniešu centra telpās (informācijai: Solvita Binovska, solbinovska@yahoo.de).

Kā informē projekta īstenotāji, nākamā gada sākumā – 2019. gada 25. janvārī – Daugavpilī norisināsies reģionālā diskusija “Kafija ar politiķiem”, apkopjot 6 vietējo pasākumu priekšlikumus, diskutējot ar Latgales plānošanas reģiona administrāciju, vietējo pašvaldību deputātiem, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras, Izglītības un zinātnes ministrijas un citu institūciju pārstāvjiem par to, kā Latgales reģions var būt jauniešiem vēl saistošāks.

Aicinām Latgales reģiona jauniešus vecumā no 13 līdz 25 gadiem aizpildīt aptaujas anketu par to, kā tiek vērtēts paveiktais darbs ar jaunatni pēdējo gadu laikā! To var aizpildīt šeit: ej.uz/aptaujaLatgalesjauniesiem

Projekts “Civis novus” tiek finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.Mēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts