ieteikt draugiem

Latgalē tika piešķirts finansējums vēl 6 kopienu iniciatīvu īstenošanai

 

2020. gada novembra vidū biedrības “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” (DNVOAC) pārstāvji kopā ar British Council pārstāvniecību Latvijā izvērtēja iesniegtos projekta pieteikumus ierobežotas atlases kopienu iniciatīvu konkursa “Darbīgās kopienas Latgalē” 2.kārtai. Kopā tika saņemti 12 projektu pieteikumi no 7 Latgales reģiona pašvaldībām, savām iniciatīvām prasot vairāk nekā 30 tūkstošus eiro.

Ekspertu komisija, izvērtējot pieteikumus, piešķīra 12 330 eiro to īstenošanai. Finansējumu ieguva biedrība “Lai sapņi piepildās” (Daugavpils novads), „Veselības veicināšanas un izglītošanas biedrība” (Daugavpils pilsēta), biedrība “Viedokļu līderu skola” (Rēzeknes novads), jauniešu biedrība “Dagne” (Dagdas novads), Indras vidusskolas atbalsta biedrība “SKOLA AR NĀKOTNI” (Krāslavas novads) un biedrība “NEW EAST” (Daugavpils pilsēta).

Finansējuma saņēmēji īstenos iniciatīvas, kas palīdzēs rast risinājumus COVID-19 radītajām problēmām kā attālināšanās un atsvešināšanās, tā kā kopienās nevar satikties klātienē. Tiks organizētas tehnoloģiju darbnīcas, apgūstot digitālās prasmes un veicinot kvalitatīva un lietderīga brīvā laika pavadīšanu ģimenēs. Tiks organizētas tiešsaistes apmācības jauniešiem, lai mazinātu risku, ka jaunieši piedzīvo vardarbību, mācot to atpazīt. Jauniešiem būs iespēja pilnveidot zināšanas par reproduktīvo un seksuālo veselību kopā ar sertificētiem speciālistiem, lai izveidotu zinošu mentoru tīklu reģionā. Tiešsaistē norisināsies arī darbs ar kopienu līderiem, parādot iespējas, kā uzturēt komunikāciju ne tikai klātienē, bet arī tiešsaistē – veicinot starpkultūru dialogu un saliedēšanos. Ar interviju un video palīdzību tiks aktualizēts darbs ar jaunatni reģionā, daloties ar pozitīviem stāstiem un labās prakses piemēriem, kā nevalstiskais sektors veicina jauniešu iesaisti viņiem nozīmīgu jautājumu risināšanā.

 

No 2020.gada jūlija projekta “Darbīgās kopienas Latgalē” ietvaros norisinājās divas tiešsaistes mācību sesijas esošajiem un topošajiem kopienu līderiem, lai veidotu pozitīvas pārmaiņas kopienās un veicinātu sadarbību un saliedētību tajās. Apliecinājumus par veiksmīgu mācību apguvi saņēma 91 līderis no Latgales reģiona. Tas viņiem ļāva piedalīties ierobežotas atlases kopienu iniciatīvu konkursa divās kārtās. Pirmajā kārtā vasarā tika saņemti 26 projekta pieteikumi no 10 Latgales reģiona pašvaldībām, savām iniciatīvām prasot vairāk nekā 67 tūkstošus eiro. Tad tika piešķirts finansējums 14 400,08 eiro apmērā 6 iniciatīvu īstenošanai. Abās kārtās kopā tika pieprasīti vairāk nekā 97 tūkstoši eiro 38 iniciatīvām, projekta ietvaros bija iespējas piešķirt 26 730,08 eiro, atbalstot 12 projektus, kas veicina iedzīvotāju līdzdalību un starpkultūru dialogu starp dažādām lingvistiskajām grupām.

 

Kā atzīst DNVOAC koordinators Oskars Zuģickis: “Ir gandarījums, ka Latgales kopienu līderi, neskatoties uz dažādiem valstī noteiktajiem pulcēšanās ierobežojumiem, caur iesniegtajiem projektiem raduši dažādus neklātienes risinājumus iedzīvotāju motivēšanai līdzdarboties, zināšanu celšanai dažādās jomās, tā veicinot kopienu attīstību un sabiedrības saliedēšanu.”

 

Dienvidlatgales NVO atbalsta centra projekts “Darbīgās kopienas Latgalē 2020-2021” tapis sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā “People to People Cultural Engagement” programmas ietvaros. Vairāk par British Council darbību Latvijā meklē www.britishcouncil.lv

 

Uzzini vairāk par DNVOAC aktivitātēm šeit: https://www.facebook.com/DNVOAC

 

Informācijai:
DNVOAC koordinators Oskars Zuģickis, oskars@nvoc.lv, 26565858Mēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts