ieteikt draugiem

Latgalē aktīvi norisinās vietējo iedzīvotāju konsultācijas

 

Īstenojot Sabiedrības integrācijas fonda programmas projektu, biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” (DNVOAC) sadarbībā ar partneri Rēzeknes invalīdu biedrību ir noslēgusi vietējo iedzīvotāju informēšanu par vakcinācijas pret Covid-19 nepieciešamību. Rēzeknes invalīdu biedrība ir sniegusi 315 individuālas konsultācijas, aptverot Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes, Ludzas, Balvu un Krāslavas novadu iedzīvotājus, piesaistot arī mediķus šim procesam. 57 % no iedzīvotājiem, kas saņēmuši konsultācijas, ir no Rēzeknes pilsētas, 26% - no Rēzeknes novada, 8% - Ludzas novada.  

31% konsultācijas saņēmušo iedzīvotāju bija senioru grupā, 22 % - vecumā no 50 līdz 59 gadiem, 18 % - vecumā no 40 līdz 49 gadiem un 29% - reģiona iedzīvotāji vecumā no 19 līdz 39 gadiem.

Konsultācijās arī tika uzrunāti dažādu tautību iedzīvotāji – trešā daļa no uzrunātajiem bija krievu vai citas tautības pārstāvji.

Šī gada oktobrī DNVOAC parakstīja līgumu ar Sabiedrības integrācijas fondu par projekta “Atbalsts NVO sabiedrības informēšanai par vakcināciju pret Covid-19 Latgales reģionā.” Tā ietvaros tiek sniegtas gan individuālās konsultācijas, izskaidrojot vakcinācijas nozīmi un nepieciešamību, lai mazinātu risku saslimt ar Covid-19 un pasargātu sevi un tuviniekus no šī vīrusa, kā arī īstenota informatīvā kampaņa, rīkojot diskusijas ar ekspertiem, organizējot televīzijas raidījumus un veidojot publikācijas vietējos medijos.

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Informācijai: Oskars Zuģickis, biedrības “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” koordinators, tālr.: 26565858, e-pasts: oskars@nvoc.lv

 Mēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts