ieteikt draugiem

Kārsavas novada krievu kultūras biedrība “Utroja” ir ieguvusi EUR 900 sava projekta īstenošanai

 

logo

Ir noslēgušās projektu rakstīšanas un vadības apmācības Latgales reģiona mazākumtautību biedrībām, ko organizēja biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs”. To laikā apmācību dalībnieki arī izstrādāja pilotprojektus par starpkultūru sadarbību. Dalībnieki izstrādāja un iesniedza 14 pilotprojektus. Tos izvērtējot, EUR 900 tika piešķirti Kārsavas novada krievu kultūras biedrībai “Utroja”, lai jau oktobrī organizētu Kārsavas novada krievu drāmas un Kārsavas KN drāmas kopas “Kuorsovīši” radošo nedēļu.

Kā atzīst pilotprojektu vērtētāji, tad bija prieks par tik augstu biedrību aktivitāti gan apmācību laikā, gan arī izstrādājot pilotprojektus – iespēja praktiski izmantot apgūtās zināšanas. Turklāt, izstrādājot tos, biedrību pārstāvji varēja saņemt atbildes uz visiem jautājumiem, kas parasti rodas izstrādājot, īstenojot projektus, kā arī atskaitoties par tiem. Projekta apmācību dalībnieki atzina, ka apmācības bija ļoti vērtīgas un ka šādas praktiskās apmācības noteikti jāorganizē arī turpmāk.

Pilotprojektus iesniedza Daugavpils Krievu nacionālās kultūras biedrība, Dvinskas tautas patriotiskas jaunatnes savienība, biedrība "Laimīgi bērni un vecāki", Latvijas Poļu savienības Daugavpils nodaļa "Promieņ", slāvu biedrība "UZORI", biedrība "NEVO DROM D", Latvijas Krievu Kopiena Daugavpils nodaļa, ukraiņu kultūras centrs "Mrija", Preiļu novada slāvu kultūras biedrība "Raduga", ukraiņu biedrība "Vodograj" Rēzeknē, Kārsavas novada krievu kultūras biedrība "Utroja", biedrība "ARAYN", biedrība "Latvijas Poļu savienība" Rēzeknes nodaļa un Balvu krievu kultūras biedrība "Razdoļje".

Projekta īstenošana norit Sabiedrības integrācijas fonda programmas “Mazākumtautību NVO projektspējas veicināšana” ietvaros Latgales plānošanas reģionā. Finansējuma avots ir Latvijas Republikas valsts budžets.

 

Informācijai:

Oskars Zuģickis, DNVOAC koordinators, 26565858, oskars@nvoc.lv

Daina Kriviņa, DNVOAC projektu vadītāja, 29354884, daina.krivina@gmail.com

 Mēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts