ieteikt draugiem

Jauniešu fotogrāfijas veidos izstādi “Latgales simtgades ainavu ceļi jauniešu acīm”

 

Biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” (DNVOAC) no 2017. gada 8. decembra līdz šī gada 18. janvārim  rīkoja foto konkursu “Latgales simtgades ainavu ceļi jauniešu acīm”. Konkursa laikā vērtēšanai, atspoguļojot nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa nozīmes dabas bagātības, tika iesūtīti 157 darbi – objektu fotogrāfijas jauniešu acīm, parādot – kas, viņuprāt, ir Latgales dabas bagātība.

Pieteikumi konkursam tika saņemti no 14 pašvaldību jauniešiem. Visaktīvākie darbu iesūtītāji bija Ludzas novada un Daugavpils un Rēzeknes pilsētu jaunieši.

DNVOAC 8. februārī jauniešu iesūtītās fotogrāfijas izvērtēt kopā aicināja speciālistus no visas Latgales. Ar gandarījuma sajūtu un bieži ar smaidu sejā fotogrāfijas vērtēja gan Latgales plānošanas reģiona pārstāvji, Latgales reģiona pašvaldību Tūrisma informācijas centru (TIC) speciālisti, gan atpazīstami Latgales fotogrāfi un dizaineri. Kā atzīst vērtētāji, tad šis konkurss ir parādījis, ka jauniešiem ir sava izpratne par dabas bagātībām un tā ne vienmēr atbilst vecākās paaudzes priekšstatam par tām. Darbi atspoguļoja vienu no projekta īstenošanas mērķiem – parādīt sabiedrībai to Latgali, ko ikdienā bieži nesastapt foto darbu izstādēs un TIC bukletos.

Garu diskusiju rezultātā žūrija atlasīja 20 fotogrāfijas, kas veidos ceļojošo foto izstādi. Tās atklāšana notiks jau 2018. gada 19. maijā Daugavpils cietoksnī un vēlāk būs apskatāma dažādās Latgales vietās.

Dienvidlatgales NVO atbalsta centra kolektīvs izsaka lielu paldies par atsaucību un drosmi ikvienam, kas piedalījās šajā foto konkursā un iesūtīja darbus. Projekta ietvaros Latgales jauniešiem līdz pat 2018. gada jūnijam būs iespēja iesaistīties dažādās aktivitātēs:

– 2018. gada 19. maijā reģionālajā diskusijā, kurā kopā ar ekspertiem varēs dalīties savās vīzijās par Latgales dabas vērtībām, to iepazīšanu un ilgtspējīgas attīstības scenārijiem;

– tāpat 19. maija vakarā Daugavpils cietoksnī apmeklēt noslēguma pasākumu, kad tiks atklāta ceļojošā foto izstāde;

– kopā ar vides gidiem jūnijā doties  divu dienu ekspedīcijā, iepazīstot aizsargājamās vides teritorijas Daugavpils Universitātes studiju un pētniecības centrā “Ilgas”;

– jūnijā doties vienas dienas ekspedīcijā ar plostiem pa Daugavu kopā ar vides gidiem, izpētot hidroekosistēmu un tās biotopus dabas parkā “Daugavas loki”.

Projekts “Latgales simtgades ainavu ceļi jauniešu acīm” tiek īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansiālu atbalstu.

Izvēlētās fotogrāfijas TOP20:Mēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts