ieteikt draugiem

Izvērtē paveikto darbu ar jaunatni Latgales reģionā!

 

Aicinām Latgales reģiona jauniešus vecumā no 13 līdz 25 gadiem aizpildīt aptaujas anketu par to, kā tiek vērtēts paveiktais darbs ar jaunatni pēdējo gadu laikā! To var aizpildīt šeit: https://ej.uz/aptaujaLatgalesjauniesiem

Šī aptauja ir anonīma. Iegūtie dati – jauniešu viedoklis par paveikto un idejas par to, ko var vēl uzlabot – tiks izmantoti strukturētā dialoga diskusiju "Kafija ar politiķiem" jautājumu veidošanai šajos pasākumos, uz kuriem aicinām kā jauniešus, tā politikas veidotājus un lēmumu pieņēmējus piedalīties:

 

 

 

*Pasākumu norises datumi un laiks var tikt precizēti un/vai mainīti, par to iepriekš paziņojot!

**Pasākumos tiks fotografēts un/vai filmēts ar mērķi nodrošināt projekta “Civis novus” publicitāti!

 

Biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu un reģiona pašvaldībām ir uzsākusi projekta “Civis novus” īstenošanu. Līdz 2018. gada izskaņai reģionā tiks organizētas 6 strukturētā dialoga diskusijas novados ar politikas veidotājiem, lēmumu pieņēmējiem, vietējiem uzņēmējiem, skolu pārstāvjiem, pašiem jauniešiem un citiem interesentiem pasākumu “Kafija ar politiķiem” laikā.

 

Nākamā gada sākumā – 2019. gada 25. janvārī – Daugavpilī norisināsies reģionālā diskusija “Kafija ar politiķiem”, apkopjot 6 vietējo pasākumu priekšlikumus, diskutējot ar Latgales plānošanas reģiona administrāciju, vietējo pašvaldību deputātiem, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras, Izglītības un zinātnes ministrijas un citu institūciju pārstāvjiem par to, kā Latgales reģions var būt jauniešiem vēl saistošāks.

 

Projekts “Civis novus” tiek finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

 Mēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts