ieteikt draugiem

Izsludināts mazo projektu konkurss Latgales nevalstiskajām organizācijām

 

Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs š.g. 15.decembrī izsludina Latgales NVO projektu programmu, kuras mērķis ir veicināt Latgales plānošanas reģionā pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas, iedzīvotāju līdzdalību un starpkultūru dialogu, tai skaitā mazākumtautību darbu. Kopā konkursam pieejami 22 000 EUR, kas sadalīti divām atbalsta jomām:

pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu projektiem (15 000 EUR)

starpkultūru dialoga / mazākumtautību iniciatīvu projektiem (7 000 EUR)

 

Vienam projektam maksimāli pieejami 3000 EUR, termiņš projektu iesniegšanai ir 2015.gada 26. janvāris. Konkursa nolikums, pieteikuma veidlapa, vērtēšanas kritēriji, kā arī informācija par apmācību semināriem un konsultācijām pieejama www.nvoc.lv

Konkurss izsludināts saskaņā ar LR Kultūras ministrijas un Dienvidlatgales NVO atbalsta centra savstarpēji noslēgtā līguma par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā ietvaros.

Informācija interesentiem:
Oskars Zuģickis

Dienvidlatgales NVO atbalsta centra vadītājs
tālr.: 26565858

Siastītie dokumenti:
Nolikums.doc
Mazo projektu konkurss.ppt (Prezentācija)



Mēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts