ieteikt draugiem

Izsludināta Latgales kultūras programma 2020

 

Ņemot vērā ārkārtas situācijas izsludināšanu valstī, projektu pieteikumus Latgales kultūras programmai var iesniegt tikai elektroniski, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, vai papīra formātā, nosūtot pa pastu, ar noteikumu, ka pasta zīmogs ir ne vēlāk kā 31.03.2020. (skatīt Nolikumu).

Latgales reģiona attīstības aģentūra izsludina Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Atbalsts kultūras programmām reģionos” atklātu projektu konkursu “Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā Latgales kultūras programma 2020”.

Konkursa mērķis ir veicināt kultūras pieejamību sabiedrībai, Latgales reģiona kultūrvides, vērtību un tradīciju saglabāšanu un attīstību, sniedzot finansiālu atbalstu labākajiem kultūras projektiem.

Projektu pieteikumu (papīra formātā un elektroniski) iesniegšanas termiņš ir 2020. gada 31. marts, līdz plkst. 16:00. Projektu ieviešanas laiks ir no 2020. gada 2. maija līdz 2020. gada 15. decembrim.

Projektu pieteikumi, saskaņā ar LRAA noteiktiem konkursa termiņiem, jāiesniedz LRAA birojā personīgi vai jānosūta pa pastu (ar noteikumu, ka pasta zīmogs ir piecas dienas pirms konkursa beigu termiņa) uz adresi – Latgales reģiona attīstības aģentūra, Saules iela 15, Daugavpils, LV-5401, vai elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu nosūtot uz e-pasta adresi: kultura@latgale.lv. Projekta pieteikums konkursam noteiktajos termiņos jānosūta arī elektroniski (PDF formātā vienā failā, kas identisks iesniegtajam pieteikumam papīra formātā vai elektroniska dokumenta formātā) uz kultura@latgale.lv.

Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Atbalsts kultūras programmām reģionos” projektu konkursa “Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītā Latgales kultūras programma 2020” nolikums un pieteikuma veidlapa pieejami:

LKP nolikums 2020

LKP pieteikuma veidlapa 2020

Sakarā ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī, Latgales reģiona attīstības aģentūra  atceļ paredzētos informatīvos  seminārus par Latgales kultūras programmas konkursu 17.03.2020.  Ludzā un Aglonā.  Lūdzam  jautājumus par projektu sagatavošanu un iesniegšanu  uzdot  pa tālruņiem 65420257 vai  29278901.

Prezentācija par Programmu

Uzziņas par projektu konkursu var saņemt Latgales reģiona attīstības aģentūrā, tālr. 65420257 vai pie Latgales kultūras programmas vadītājas Valdas Iļjanovas, tel.nr. +371 29278901Mēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts