ieteikt draugiem

Izmaiņas organizāciju reģistrācijai „Erasmus+” un „Eiropas Solidaritātes korpuss”

 

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra informē, ka kopš 2019. gada 22. oktobra ir ieviesta jauna programmu „Erasmus+” un „Eiropas Solidaritātes korpuss” (turpmāk – programmas) platforma, t.sk. jauna Organizāciju Reģistrēšanas sistēma dalībai programmās.

! Jaunā platforma ir pieejama šeit: webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/organisation-registration/

Turpmāk organizācijām, lai pieteiktos projektu konkursos savas valsts nacionālajā aģentūrā (arī Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā), būs jāizmanto organizācijas ID (turpmāk – OID) kods.

Ja organizācija ir piedalījusies kādā programmas „Erasmus+” vai „Eiropas Solidaritātes korpuss” projektā un organizācijai jau ir PIC kods, tad šīm organizācijām OID kods tiks piešķirts automātiski. !Organizācija nav jāreģistrē vēlreiz! Organizācija savu OID kodu var uzzināt  Erasmus+ un Eiropas Solidaritātes korpuss platformā sadaļā „Advanced search” vai sazinoties ar JSPA projektu koordinatoriem.

Ja organizācija vēlas piedalīties programmas „Erasmus+” vai „Eiropas Solidaritātes korpuss” projektā pirmo reizi, tad organizāciju jāreģistrē Erasmus+ un Eiropas Solidaritātes korpuss platformā.

Ja organizācija vēlas piedalīties centralizētajos projektu konkursos, kurus pārvalda EACEA (Education, Audio – visual and Culture Executive Agency), tad būs nepieciešams PIC kods un turpmākās darbības jāveic portālā – Funding and Tenders Portal.

Katrai no sistēmām ir unikāls identifikators, lai identificētu organizāciju:

 – Erasmus+ un Eiropas Solidaritātes korpuss platformā tas ir OID: E12345678;

 – Funding and Tenders portālā tas ir PIC: 987654321;

Iepriekš izmantotā Izglītības, audiovizuālās, kultūras, pilsonības un brīvprātīgā darba dalībnieku portāla darbība tiek pārtraukta, tomēr tajā ir iespējams iegūtu norādes uz turpmākajām darbībām.

Papildu informācija atrodama šeit.

Ievads organizācijas reģistrēšanas rokasgrāmatā

EU pieteikšanās konta pārvaldīšana

Organizācijas informācijas pārvaldīšana

Kā pārvaldīt lietotāja piekļuvi jūsu organizācijas informācijaiMēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts