ieteikt draugiem

Ir noslēdzies projekts "Latgales simtgades ainavu ceļi jauniešu acīm"

 

Biedrības “Dienvidlatgales NVO atbalsta centra” īstenotais projekts “Latgales simtgades ainavu ceļi jauniešu acīm” iesaistīja aptuveni 210 Latgales plānošanas reģiona pašvaldībās dzīvojošos jauniešus vecumā no 13 līdz 25 gadiem aktivitātēs, lai mudinātu viņus iepazīt, apzināt un izcelt dabas vērtības reģionā, iesaistoties:

 - foto konkursā, piesakot reģiona dabas vērtības. No iesūtītajiem 157 darbiem tika atlasītas 20 fotogrāfijas ceļojošās foto izstādes izveidošanai.

- online kartes par dabas vērtībām reģionā izveidošanā, kas ir integrēta Latgales plānošanas reģiona un biedrības mājas lapā.

- reģionālajā diskusijā Daugavpilī kopā ar piesaistītajiem ekspertiem no Daugavpils Universitātes, iepazīstot mūsu reģiona dabas vērtības un to devumu videi un reģiona iedzīvotājiem.

- vides objekta “Zāle” izveidošanā. To izstrādāja PIKC “Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola SAULES SKOLA” pedagogi – mākslinieki Māris Šaršūns un Vilnis Kauškals – ar Koka izstrādājumu dizaina programmas audzēkņiem. Tas rotā Saules skolas pagalmu Daugavpilī.

- divu dienu ekspedīcijā renovētajās Daugavpils Universitātes studiju un pētniecības centra “Ilgas” telpās kopā ar vides gidiem, iepazīstot aizsargājamās vides teritorijas “Ilgās” (Daugavpils novadā).

- vienas dienas ekspedīcijā ar plostiem pa Daugavu kopā ar vides gidiem, izpētot hidroekosistēmu un biotopus dabas parkā “Daugavas loki” (Daugavpils novadā).

Projektu “Latgales simtgades ainavu ceļi jauniešu acīm” īstenoja Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu un ar Latvijas vides aizsardzības fonda un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansiālu atbalstu.Mēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts