ieteikt draugiem

"Gors Latgales vēstniecība" telpās notika konference.

 

2015.gada 28.decembrī Rēzeknē „Gors Latgales vēstniecība" telpās notika konference, ar kuru Latgales skolu atbalsta fonds „Veronika" noslēdza 2015. gada darbību. Aizejošajā gadā Fonds sadarbībā ar tīkla organizāciju „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs" īstenoja virkni pasākumu, lai sadarbotos ar skolām bērnu un jauniešu sociālo problēmu risināšanai un stiprinātu Latgales reģiona organizācijas. 2015.gadā Fonds mēģināja rast atbildi uz jautājumu „Vai Latvijā realitātē tiek nodrošinātas cilvēka pamattiesības - tiesības uz izglītību un vienādu iespēju radīšanu visiem, neatkarīgi no ienākumu līmeņa, dzīves vietas un vecuma?" Tika secināts, ka šobrīd tās netiek pilnībā nodrošinātas. Kā liecina oficiālie pētijumi, viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc jaunieši priekšlaicīgi pamet skolu, ir slikti ģimenes materiālie apstākļi.

Konferencē uzstājās un piedalījās NVO sektora pārstāvji, skolu direktori un pedagogi, skolu vecāku pārstāvji, kā arī Nodarbinātības valsts aģentūras amatpersonas un Latgales NVO pārstāvji.

2015.gadā Fonds aktīvi sadarbojās ar citām Latgales organizācijām un piedalījās tīkla pasākumos. Tika izstrādāta Fonda stratēģija trim gadiem, kas paredz turpināt jau iepriekšējos gados realizējamus pasākumus un iniciēt jaunus. Fonds savā darbībā ir uzstādījis trīs prioritātes: Skolēns, Pedagogs, Ģimene, Partnerība un līdzdalība, kas nozīmē, ka organizācija mērķus plāno sasniegt, iesaistot gan skolēnus un pedagogus, gan vecākus un nevalstiskā sektora organizācijas.

Pasākumā ietvaros bija pasniegti atzinības raksti 25 pedagogiem no dažādiem Latgales novadiem, kuri šogad savās skolās saņēmuši goda nosaukumu "Gada skolotājs". Pedagogiem tika pasniegtas arī grāmatas, par ko fonds „Veronika" sirsnīgi pateicas apgādam „Zvaigzne ABC". Savukārt Eiropas Parlamenta deputāte prof. Inese Vaidere uzaicināja titula iegūvējas apmeklēt Eiropas Parlamentu Briselē 2016.gadā.

 Fonds „Veronika" ir turpinājis ikgadējo iniciatīvu "Skolas soma", no skolām 2015.gadā tika saņemti pieteikumi sniegt atbalstu mācību procesam nepieciešamo lietu iegādei maznodrošinātiem skolēniem. Konferencē skolām ar skolu vadības starpniecību tika nodoti kancelejas preču komplekti 200 sākumskolas skolēniem. „Ar materiālu atbalstu vien nepietiek, ir svarīgi sadarboties ar vecākiem bērnu un jauniešu problēmu risināšanā, - uzskata Fonda valdes priekšsēdētāja Ligita Azovska, - tādēļ Fonds, rosina atklāti diskutēt par bērnu problēmām un to risinājumiem, kā arī aktīvāk iesaistīt vecākus skolas dzīvē". Par atbalstu šai akcijai fonds „Veronika" pateicas SIA „ASTRA-CENTRS".

Fonds „Veronika" 2015.gadā informēja jauniešus par iespējām saņemt stipendijas studijām, kā arī konsultēja nevalstisko organizāciju sektoru darbības finanšu nodrošināšanas jautājumos, cerot, ka rezultātā palielināsies to organizāciju skaits, kuru darbība ir vērsta uz ilgtspējīgu attīstību reģionālā līmenī. Fonds aktīvi piedalās NVO sektoram būtiska tiesiska regulējuma izskatīšanā un izmanto iespējas paust savu viedokli svarīgajos jautājumos, kas skar izglītības, jauniešu nodarbinātības un sociālās vides jautājumus.

Bildes no pasākuma ir pieejamas fonda mājas lapā sadaļa „Galerija". (http://www.fondsveronika.lv/galerija)

Konference tika organizēta projekta "Latgales nevalstisko organizāciju līdzdalības demokrātijas stiprināšana izglītības un sociālajā jomā" ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.Mēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts