ieteikt draugiem

Forums noslēdzies, darbs turpinās

 

Uz gaišas dziesmas nots Vārkavas jauniešu izpildījumā 2019.gada 3.oktobrī Preiļos noslēdzās piecu novadu iedzīvotāju forums “Darām pa savam”. Forums pulcēja iedzīvotājus no Preiļu, Līvānu, Aglonas, Riebiņu un Vārkavas pašvaldībām. Foruma sākumā uzrunu teica Preiļu novada domes priekšsēdētājas vietnieks Juris Želvis.

Fonda valdes priekšsēdētāja Evija Caune izstāstīja par ietvaru, kurā notika forums, proti, iedzīvotāju saiets ir noslēdzošā aktivitāte valsts budžeta “NVO programmas” projektā “Labdarības un brīvprātīgā darba atbalsts un popularizēšana”. Projekta ietvaros visu vasaru notika apkaimes iedzīvotāju ideju darbnīcas, kurās iedzīvotāji tika aicināti paust savu redzējumu un idejas par novada dzīves kvalitātes uzlabošanu. Vasarā ir tapušas arī trīs īsfilmas par Viduslatgales pārnovadu fonda veiktajiem darbiem, kā arī tās popularizē brīvprātīgo un labdarības darbu. Īsfilmas piedzīvoja pirmizrādi forumā. Foruma darba grupās dalībnieki sprieda par brīvprātīgā un labdarības darba izaicinājumiem un iespējām, sadarbības veicināšanu starp iedzīvotājiem, pašvaldību un uzņēmējiem, kā arī iedzīvotāju iesaisti sabiedriskajā dzīvē. Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs aicināja klātesošo biedrību līderus parakstīt Latgales plānošanas reģiona un Latgales NVO sadarbības memorandu. Forumu vadīja Juris Viļums un Valija Vaivode.

Viduslatgales pārnovadu fonds pateicas visu piecu novadu domes administrācijām par sadarbību iedzīvotāju uzrunāšanai, informēšanai un transporta nodrošināšanai. Liels paldies novadu nevalstiskajām organizācijām par atbalstu un sadarbību! Un, protams, sirsnīga pateicība visiem darba grupu vadītājiem, rakstvežiem un foruma raitas darba gaitas nodrošinātājiem.

Apkopotās idejas, viedokļus un priekšlikumus darīsim zināmus plašākai publikai jau drīzākajā laikā.

Evija Caune,
Valdes locekle

 

Pasākumi notiek biedrības “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” un LR Kultūras minitrijas līdzdarbības līguma “Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības un starpkultūru sadarbības attīstības jomā” (Nr.2.5.-8-17) ietvaros.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts