ieteikt draugiem

Dienvidlatgales skolēni un skolotāji apgūst latgaliskās tradīcijas

 

Latgales reģiona tradīcijas un dažādais nacionālais sastāvs jau izsenis atšķīries no citiem Latvijas novadiem. Lai veicinātu Daugavpils apkaimes skolu jauniešu un pedagogu pilsonisko līdzdalību, stiprinātu nacionālo, lokālo identitāti un latgaliskās kultūras apgūšanu, biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” (DNVOAC) piedāvā iespēju piedalīties izglītojošās meistarklasēs par latgaliešu tradīcijām Daugavpils novada, Daugavpils pilsētas un Ilūkstes novada skolēniem un pašdarbības kolektīvu vadītājiem AS “Latvijas valsts meži” atbalstītās Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “ Atbalsts kultūras programmām reģionos” finansētā projekta “Paspied roku kaimiņam” ietvaros.

2019. gada 24. oktobrī, Daugavpils novada Lāču pamatskolā notika biedrības “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” (DNVOAC) sadarbībā ar Daugavpils novada domes Izglītības pārvaldi rīkotā projekta “Paspied roku kaimiņam” pirmā meistarklase Dienvidlatgales skolēniem un skolotājiem. Vairāk nekā 70 skolu jaunieši un skolotāji no Daugavpils novada, Daugavpils pilsētas un Ilūkstes novada izmantoja šo iespēju. Meistarklasi vadīja horeogrāfs, folklorists, Latgales novada folkloras kopējs un popularizētājs Ilmārs Dreļs.

Meistarklasē skolēni un skolotāji apguva gan treniņstundas metodiku tautas deju mēģinājumam no pamatiem līdz dejai (iesildīšanās, elpošana, ķermeņa izpratne, pamatsoļi u.c.), gan latgaliešu rotaļdejas, pamatsoļus, izmantojot skolās neierastas darba metodes. Skolēni un skolotāji pozitīvi novērtēja meistarklases norisi, vadītāja darbu un norādīja, ka šādas aktivitātes ir nepieciešamas ne vien, lai iepazītu jaunu metodiku deju treniņstundām, izzinātu Latgales reģionam raksturīgās kultūras iezīmes, bet arī lai skolēnus vairāk motivētu pievērsties fiziskām aktivitātēm, tradicionālo deju apguvei, kā arī, lai skolotāji dalītos pieredzē ar profesionālu horeogrāfu, deju kolektīvu vadītāju.

Projekta ietvaros nākamās meistarklases notiks 22. novembrī, kur skolu jaunatnes folkloras kopas un to vadītāji pulcēsies Daugavpils novada Kultūras centrā.

Projekta aktivitāšu laikā apgūtās zināšanas skolēni citiem skolu jauniešiem rādīts iegūtās jaunās zināšanas un iemaņas multiplikatīvi interaktīvā starpskolu koncerts, kas Daugavpilī (Dobeles ielā 30) notiks 17. decembrī.

Projektu tiek īstenots AS “Latvijas valsts meži” atbalstītās Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “ Atbalsts kultūras programmām reģionos” finansētā DNVOAC projekta “Paspied roku kaimiņam” ietvaros.

 

Sīkāka informācija par projektu, kā arī pieteikšanās meistarklasēm: Oskars Zuģickis, DNVOAC koordinators, tālr.: 26565858Mēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts