ieteikt draugiem

Demokrātijas Akadēmijas mācības absolvējuši teju 150 dalībnieki

 

Demokrātijas Akadēmijas mācības noritēja no 2023. gada janvāra līdz maijam. Akadēmijas pirmo dalībnieku izlaidums notika 12.05.2023, kas mērķtiecīgi ieplānots Demokrātijas nedēļā. Akadēmijas kursa ietvaros plānotās 4 klātienes mācību dienas Rīgā, kuras ietvēra teorētiskos aspektus, iedvesmas un pieredzes stāstus un arī 4 klātienes praktiskās izziņas darbnīcas un nodarbības katrā Latvijas reģionā, kas tika pielāgotas dažādo vietējo situāciju unikalitātei, katrā vietā esošajām iespējām un izaicinājumiem, kā arī dalībnieku vajadzībām ir noslēgušās!

 

12.05.2023 Demokrātijas akadēmijas noslēguma nodarbība un izlaidums “Demokrātija. Ar skatu nākotnē”! norisinājās Mežaparka Lielajā estrādē, Kokaru zālē, kurā pulcējās  vairāk nekā 149 dalībnieki un 40 eksperti, politikas veidotāji, pašvaldības pārstāvji, pētnieki un uzņēmēji, praktiķi un citas personības!

 

Kultūras ministrijas Valsts sekretāra vietniece saliedētas sabiedrības, mediju politikas, starptautiskās sadarbības un ES politikas jomā Zane Vāgnere uzsver: “Latvijas jauda ir pilsoniskajā sabiedrībā. Demokrātijas akadēmijā esam pulcējušies, lai identificētu, kādus spēkus un resursus esam gatavi ieguldīt, lai spēcinātu mūsu demokrātiju. Mūsu kopējais mērķis ir ikviena sabiedrības pārstāvja sajūta “es esmu Latvija”, jo demokrātija nav tikai politiska sistēma, bet gan dzīvesveids, kas prasa līdzdarboties.

 

Demokrātijas akadēmijas vadītāja Anita Seļicka uzsvēra: “Sabiedrība ir kā kopkoris, kurā katram ir savs balss tembrs un skaļums. Lai iegūtu bagātīgu skanējumu, mums citam cits ir jāspēj sadzirdēt, veidojot vienotu ansambli. Nākotne ir jau šodien, mums ir jābūt klātesošiem un jāizmanto savas prasmes, spējas un resursi, jāspēj reaģēt uz apkārtējo vidi un apstākļu maiņu. Ikviens Demokrātijas akadēmijas dalībnieks ir teicis savu “JĀ” demokrātijai un nesīs to tālāk.”

 

Demokrātijas Akadēmijas izlaidumā piedalījās 29 Latgales dalībnieki, kuri svinīgā ceremonijā ieguva Akadēmijas diplomus un arī izzināja tēmas, kuras piedāvāja 40 eksperti, politikas veidotāji, pašvaldības pārstāvji, pētnieki un uzņēmēji, praktiķi un citas personības Demokrātijas sarunu apļos! 2 (divās) stundās notika 8 sarunu raundi, kuru laikā Demokrātijas akadēmijas dalībnieki ar pieaicinātajiem ekspertiem varēja izrunāties par to, kas aktuāls un līdz šim sev neatbildēts, kā arī rast jaunas sadarbības, lai īstenotu iecerētās iniciatīvas.

 

Demokrātijas Akadēmijas projekta īstenošana Latgales reģionā apvienoja nevalstisko, pašvaldību organizāciju un vietējo kopienu iedzīvotāju pārstāvjus, kuri aktīvi iesaistās vietējās līdzdalības jautājumu ieviešanā un nav vienaldzīgi pret savas kopienas attīstību! Dienvidlatgales NVO vadītājs Oskars Zuģickis akcentējot padarītā gandarījumu Akadēmijas izlaidumā uzsvēra: “Tās nav beigas, tas ir tikai ceļa sākums, kuru mēs, visaktīvākie Latvijas iedzīvotāji, esam uzsākuši! Ceļā uz Latvijas sabiedrības pilsoniskās kompetences stiprināšu un sadarbības starp sektoriem un arī pilsoniskās sabiedrības vidū sekmēšanu, mums vēl daudz darāmā, bet Demokrātijas Akadēmija ir pierādījums tam, ka tas ir iespējams!”  Latgales reģiona ietvaros Akadēmijas apmācībās diplomus saņēma 29 dalībnieki, no kuriem 18 dalībnieki pārstāv NVO sektoru un 11 dalībnieki ir pašvaldību pārstāvji vai privātpersonas! Ģeogrāfiski dalībnieki pārstāvēja Daugavpils, Augšdaugavas, Krāslavas (t.sk. Dagdas), Līvānu, Preiļu, Ludzas, Rēzeknes, Viļānu, Balvu novadus, kas liecina par to, ka Latgales dalībnieki ir motivēti rīkoties un ieviest pārmaiņas savā profesionālajā un personiskajā darbībā!

 

Lai iegūtais Demokrātijas Akadēmijā, kalpo par atspēriena punktu jaunu apvāršņus atvērot!

 

Mācību programmu īsteno biedrība “Latvijas lauku forums” sadarbībā ar Latvijas Pilsonisko aliansi, Dienvidlatgales NVO atbalsta centru, Kurzemes NVO centru, Valmieras novada fondu un Zemgales NVO centru. Demokrātijas akadēmiju finansē EEZ un Norvēģijas grantu programma “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.Mēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts