ieteikt draugiem

Daugavpils apkaimes skolēni un pedagogi mesitarklasēs apgūs latgaliskās tradīcijas

 

Biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” sadarbībā ar Daugavpils novada Izglītības pārvaldi, lai veicinātu Daugavpils apkaimes skolu jauniešu un pedagogu pilsonisko līdzdalību, stiprināt nacionālo, lokālo identitāti, rīkot izglītojošas meistarklases par lagaliešu tradīcijām gan skolēniem, gan arī pašdarbības kolektīvu vadītājiem.

Kā informē biedrības koordinators Oskars Zuģickis, projekta ietvaros ir paredzētas trīs meistarklases profesionālu ekspertu vadībā:

24. oktobrī Daugavpils novada Lāču pamatskolā notiks 2 meistarklases Daugavpils apkaimes 6.- 12. klašu dejotājiem un kolektīvu vadītājiem, savukārt 22. novembrī Daugavpils novada Kultūras centrā notiks meistarklase skolu jaunatnes folkloras kopām un to vadītājiem.

Projekta aktivitāšu laikā iegūtās zināšanas un iemaņas skolēni citiem skolu jauniešiem rādīs multiplikatīvi interaktīvā starpskolu koncertā, kas 17. decembrī notiks Daugavpils novada Kultūras centrā (Daugavpilī, Dobeles ielā 30).

Aktitātes notiek biedrības “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” īstenotā un “Latgales kultūras programmas 2019” atbalstītā projekta “Paspied roku kaimiņam” ietvaros, ko finansē AS “Latvijas valsts meži” atbalstītās Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogramma “ Atbalsts kultūras programmām reģionos”.Mēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts