ieteikt draugiem

Daugavpilī un Rēzeknē norisinās projektu vadības apmācības mazākumtautību biedrību pārstāvjiem

 

logo

Biedrība „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” īsteno 3 dienu projektu vadības apmācības Daugavpilī un Rēzeknē, kurās piedalās 20 Latgales mazākumtautību -  krievu, ukraiņu, poļu un romu – biedrību pārstāvji.

Pēc pirmās apmācību dienas, kas Daugavpilī notika 15. septembrī, bet Rēzeknē – 17. septembrī, to dalībnieki atzina, ka tās ir ļoti vērtīgas, praktiskas un tik tiešām nepieciešamas, tā kā tajās tika apskatīti paši pamati – kā izprast projektu konkursu būtību un saprast, vai tajā var piedalīties konkrētā biedrība. Tā kā būtiskākās kļūdas, kas tiek pieļautas, rakstot projekta pieteikumu, ir prasme „lasīt” projektu konkursa nolikumu, izprast tā vērtēšanas kritērijus un pēc tam precīzi aizpildīt pieteikuma veidlapu, tad pirmā diena tika veltīta tam. Pirmajā apmācību dienā dalībnieki formulēja projekta mērķi un uzdevumus, skaidrojot, kā tie atšķiras, mācījās pareizi plānot projekta aktivitātes un izveidot tā ieviešanas komandu, kā arī plānot visus nepieciešamos resursus projekta īstenošanai un sastādīt tā budžetu.

Apmācībās piedalās pārstāvji no sekojošām biedrībām: Biedrība "Me Roma", Daugavpils Krievu nacionālās kultūras biedrība, Dvinskas tautas patriotiskas jaunatnes savienība, Biedrība "Laimīgi bērni un vecāki", Latvijas Poļu savienības Daugavpils nodaļa "Promieņ", Slāvu biedrība "UZORI", Biedrība "NEVO DROM D", Latvijas Krievu Kopiena Daugavpils nodaļa, Ukraiņu kultūras centrs "Mrija"Preiļu novada slāvu kultūras biedrība "Raduga", Ukraiņu biedrība "Vodograj" Rēzeknē, Kārsavas novada krievu kultūras biedrība "Utroja", Biedrība "ARAYN", Viļānu krievu nacionālās minoritātes kultūrizglītojošā biedrība "OČAG", Biedrība "Latvijas Poļu savienība" Rēzeknes nodaļa un Balvu krievu kultūras biedrība "Razdoļje".

Šonedēļ 23. un 24. septembrī Daugavpilī un Rēzeknē norisināsies otrā apmācību diena, kur tās otrajā daļā dalībnieki mācīsies pielietot apgūtās zināšanas praktiski un sāks izstrādāt pilotprojektus par starpkultūru sadarbību. Labākajam projektam tiks piešķirti līdz 1000,00 EUR tā īstenošanai laika posmā no 7. līdz 25. oktobrim.

Projekta īstenošana norit Sabiedrības integrācijas fonda programmas “Mazākumtautību NVO projektspējas veicināšana” ietvaros Latgales plānošanas reģionā. Finansējuma avots ir Latvijas Republikas valsts budžets.

Informācijai:

Oskars Zuģickis, DNVOAC koordinators, 26565858, oskars@nvoc.lv

Daina Kriviņa, DNVOAC projektu vadītāja, 29354884, daina.krivina@gmail.com

 

 

 



Mēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts