ieteikt draugiem

Daugavpilī Latgales jauniešu diskusijā ar politiķiem izstrādāti ieteikumi Latgales reģiona attīstības stratēģijai

 

2019. gada 25. janvārī Daugavpils novada Kultūras centrā “Vārpa” norisinājās reģionālā strukturētā dialoga diskusija “Kafija ar politiķiem”. Pasākuma organizatori ir biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” (DNVOAC) sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu un Latgales pašvaldībām.

Teju simts jaunieši no  Latgales dažādām pašvaldībām tikās Daugavpilī, lai apspriestu tiem svarīgas tēmas un veidotu dialogu ar lēmumu pieņēmējiem – deputātiem, pašvaldību darbiniekiem un iestāžu vadītājiem.

Pasākuma atklāšanas uzrunā IZM ministre I. Šuplinska teica: “Mums ir svarīgi veidot un stiprināt Latgales reģiona jauniešu valstsgribu un piederības sajūtu Latvijas valstij, veicināt jauniešu uzņēmību. Ir jārada motivācija un mehānismi, lai aizvien vairāk jauniešu iesaistītos pilsoniskās sabiedrības aktivitātēs,” uzsver izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska. Ministre ir gandarīta, ka savā pirmajā reģionālajā vizītē bija iespēja doties tieši uz Latgali, kas ir ne tikai viņas dzimtā puse, bet visai Latvijai svarīgs kultūras un sabiedriski politiskais reģions. “Man ir patiess prieks, ka rūpes par latgaliešu kultūras telpas attīstību, kas ir svarīga visas Latvijas kontekstā, iekļauta jaunās valdības Rīcības plānā. Tāpat prieks, ka Latgales reģiona pašvaldības, nevalstiskās organizācijas un izglītības iestādes izmanto iespēju iesaistīties starptautiskos projektos, kas veicina latgaliskās kultūras kā latviešu nācijas bagātības saglabāšanu, aizsardzību un attīstību, kā arī stiprina sabiedrības integrāciju un lojalitāti.”

Pēc atklāšanas uzrunām, kā viena no pirmajām pasākuma sadaļām bija ekspertu paneļdiskusija, kurā piedalījās gan  Latgales jaunieši, gan LR Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska, Saeimas deputāti Edgars Kucins un Mārtiņš Bondars, Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētāja vietnieks/Viļakas novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs, Daugavpils pilsētas Domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš, Daugavpils novada domes priekšsēdētājs Arvīds Kucins, Balvu novada domes priekšsēdētāja vietniece Anita Petrova, Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle, Kārsavas novada domes deputāts Juris Vorkalis u.c..

Tikšanās gaitā tika apspriestas jauniešu idejas kultūras, izglītības, komunikācijas, veselības, nodarbinātības un daudzās citās jomās, kā arī izstrādāti jauni priekšlikumi Latgales reģiona attīstības stratēģijai 2021.-2027. darbam ar jaunatni. Diskusijā Latgales jaunieši pārrunāja savas vēlmes un izvirzītās prioritātes, diskutēja par iespējām Latgali padarīt jauniešiem pievilcīgāku – ko var darīt paši jaunieši un kāds atbalsts nepieciešams pašvaldību, reģiona un valsts līmenī.

Jau 2018. gada rudenī DNVOAC rīkoja 6 vietējā līmeņa diskusijas Līvānos, Daugavpils novadā, Dagdā, Balvos, Krāslavā un Ludzā, pulcējot 321 dalībnieku, tai skaitā 34 pašvaldības un Saeimas deputātus.

Diskusiju gaitā varēja secināt, jaunieši apzinās reģiona pašvaldību piedāvātās iespējas, taču nespēj konkurēt ar citiem, tai pašā laikā jaunieši arī izprot, ka attīstīt kā dzimto pagastu, tā novadu un reģionu kopumā ir pašu rokās. Taču kā klupšanas akmeņus jaunieši saredz komunikācijas trūkumu ar lēmumpieņēmējiem, jauniešu vēlmju neizzināšanu un jauniešu neiesaistīšanu lēmumu pieņemšanas procesos. Diskusijās tika uzsvērts, šobrīd daļā no pagastiem un novadiem joprojām pietrūkst lietderīga laika pavadīšanas iespēju, t.sk. arī dažādības piedāvāto sporta veidu. Jauniešiem trūkst motivācijas un zināšanu uzņēmējdarbības uzsākšanai, kā arī trūkst izpratnes par uzņēmējdarbības īstenošanu, pieejamajām iespējām, kā arī prasmi apgūt un apieties ar piešķirto finansējumu.

Diskusiju rezultātā tapuši  125 priekšlikumi, kuriem būs būtiska loma, izstrādājot Latgales reģiona attīstības stratēģiju darbam ar jaunatni.

Izvērtējot diskusiju rezultātus un uzkrāto darba pieredzi ar jaunatni reģionā līdz šim, noslēdzošais projekta “Civis novus” pasākums – reģionālā strukturētā dialoga diskusija “Kafija ar politiķiem” – tika vērsts ar skatu nākotnē un to soļu plānošanu, kas ļautu Latgales reģionu jauniešiem padarīt pievilcīgāku. Izstrādātie ieteikumi tiks iesniegti kā vietējo pašvaldību vadītājiem, tā arī Latgales plānošanas reģionam.

Noslēgumā jaunieši vienojās jautrās dejās kopā ar postfolkloras grupu “Rikši”.

Projekts “Civis novus” tiek finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+: Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

LSM ziņu sižets par diskusiju apskatāms šeit: https://www.youtube.com/watch?v=H4IfWl44yUIMēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts