ieteikt draugiem

Ar projekta palīdzību tika veicināta Latgales kopienu sadarbība un saliedēšanās

 

Biedrība “Skola ar nākotni” ar projekta “Enerģijas lādiņš darboties kopā” palīdzību veicināja Latgales kopienu sadarbību un saliedēšanos, īstenojot kopienu vērtību pārmantojamību. Trīs aktīvas kopienas no Latgales – biedrība “Skola ar nākotni” no Indras, “Dinamika Plus” no Strūžāniem un Daugavpils Latviešu biedrība – iesaistījās dažādu apmācību, treniņu un darbnīcu īstenošanā, iepazīstot digitālos rīkus un to iespējas sadarbības uzturēšanā.

Ar labsajūtas un somatikas kouču Ilzi Jēču tika runāts par to, kur rast ierosmi parūpēties par savu labsajūtu. Pasniedzēja piedāvāja vairākas tehnikas, kuras palīdzēs projekta dalībniekiem ikdienas gaitās tikt galā ar stresa radītām nepatīkamajām sajūtām. Daudzi šajā nodarbībā iepazinās ar ZOOM platformu, tās iespējām. Lektore Ieva Elvīra Garjāne projekta dalībniekiem deva ierosmi jaunām projektu idejām. Nodarbībā piedalījās arī lektores uzaicinātais mentālais koučs no Norvēģijas Henriks Johansons, kurš atzinīgi novērtēja kopienu aktivitātes Latvijā, īpaši Latgalē. Valentīna Bārtule no Indras iepazīstināja ar bagātīgo ievārījumu klāstu, Sarmīte Stepiņa no Strūžāniem veiksmīgi novadīja guļbešnīku gatavošanas meistarklasi,  bet Lāsma Šembela no Daugavpils iemācīja veidot smaržīgos dekorus, izmantojot Latvijas dabas veltes. Kopā ar pieredzes bagāto biedrību "Ūdenszīmes" no Sēlijas detalizētāk tika apspriestas idejas, kā sadarboties kopienām turpmāk, piemēram, māja gaida cilvēkus, ceļojošā festivāla īstenošana vai vērienīga pasākuma īstenošana, kas ievilinātu aktivitātēs arī kopienās dzīvojošos jauniešus. Projekta dalībnieki arī izmēģināja “Ūdenszīmju” veidotodiskusiju spēli “Ka[š]ķīša dzirnaviņas”, kuras mērķis ir panākt vienotu izpratni gan par vajadzībām, gan par to risināšanas procesu.

 

Ar katru projekta nodarbību dalībnieki kļuva atvērtāki un drošāki, uztvēra viens otru jau kā labus paziņas. Tika iepazītas jaunas vietas un cilvēki Latgalē, radās pārliecība, ka mēs esam gan vienādi, gan dažādi. Biedrības arī cer, ka daži no izveidotajiem projektiem tiks īstenoti tuvākajā nākotnē.

 

Projekts tika īstenots ar biedrības "Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs" atbalstu, un tas ir tapis sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā “People to People Cultural Engagement” programmas ietvaros. Vairāk par British Council darbību Latvijā meklē: www.britishcouncil.lv.Mēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts