ieteikt draugiem

Aizvadīts Latgales iedzīvotāju forums Ludzā

 

2019. gada 10. oktobrī, biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” un Latgales plānošanas reģions sadarbībā ar Ludzas novada pašvaldību rīkoja Latgales Iedzīvotāju Forumu. Forums pulcēja interesentus, kas vēlas redzēt aktīvu un spēcīgu Latgales pilsonisko sabiedrību un stiprināt Latgales nevalstisko organizāciju (NVO) un pašvaldību sadarbību. Ludzas Tautas namā ieradās, gan vietējie, gan blakus novadu iedzīvotāji, kā arī NVO pārstāvji.

Kā stāsta Latgales plānošanas reģiona Sabiedrisko attiecību speciālists un foruma vadītājs Oskars Zuģickis “Tik liela aktivitāte un interese par forumu patiesi priecē!”  Foruma sākumā uzrunu teica Ludzas novada domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs. Ludzas foruma ietvaros uz Latgali atbrauca British Council pārstāvniecības Latvijā direktore Zane Matesoviča un projekta “Darbīgās kopienas” vadītāja Kristīne Ļeontjeva, kuras iepazīstināja aktīvistus un pašvaldību pārstāvjus par iespējām sadarboties minētā programmā “People to People”.

 

Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs aicināja klātesošo biedrību līderus parakstīt Latgales plānošanas reģiona un Latgales NVO sadarbības memorandu. Foruma ietvaros Ludzā memorandu parakstīja 14 nevalstiskās organizācijas, divas no Ciblas novada, viena no Rēzeknes un Zilupes novada, pārējie – no Ludzas novada.

 

 

Foruma moderatore Evija Caune vadīja aktivitāti NVO biedriem un interesentiem, tās laikā tika apspriestas lielākās problēmas, ar kādām saskaras nevalstiskās organizācijas. Kā stāsta Latgales plānošanas reģiona Sabiedrisko attiecību speciālists Oskars Zuģickis, tad visas saņemtās idejas novembra vidū tiks apkopotas un tām tiks meklēts atbilstošs risinājums.  Kopumā tiek rīkoti četri iedzīvotāju forumi- Preiļos, Balvos, Ludzā un Krāslavā, trīs no tiem jau ir aizvadīti, noslēdzošais forums tiks rīkots 31. oktobrī, Krāslavā.

 

 

 

 

 

 

Pasākumi notiek biedrības “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” un LR Kultūras minitrijas līdzdarbības līguma “Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības un starpkultūru sadarbības attīstības jomā” (Nr.2.5.-8-17) ietvaros

 

 

Informāciju sagatavoja Ludzas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Jana Dukaļska

Avots: www.ludza.lvMēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts