ieteikt draugiem

Stratēģiskie projekti: otrajā stratēģisko projektu konkursā saņemti 37 projektu pieteikumi

 

2021. gada 27. septembrī noslēdzās otrais Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) Stratēģisko projektu konkurss, kurā kopumā tika saņemti 37 projektu pieteikumi – no tiem 31 programmā “Demokrātijas kultūra” un 6 programmā “Cilvēktiesības”. 9 projektos plānots veidot partnerības ar donorvalstu partneriem.

Kopējais projektos pieprasītais finansējums no AIF ir 3 625 527.92 eiro, kas ir 3,4 reizes vairāk kā konkursā pieejamā summa. Vislielākais konkurss būs programmā “Demokrātijas kultūra”, kurā uz pieejamajiem 685 150 eiro iesniegti projekti par kopējo summu 3 045 026,50 eiro jeb 4,4 reizes vairāk kā pieejamais finansējums, savukārt programmā “Cilvēktiesības” pieprasītais finansējums ir 580 501.42 eiro jeb 1,6 reizes vairāk kā pieejamais finansējums – 357 270 eiro.

Īpaši novērtējam, ka pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kas vēlas veicināt ilgtermiņa pozitīvas izmaiņas demokrātijas kultūras un cilvēktiesību jomās, pārstāv visus piecus Latvijas reģionus: gan Kurzemi, Latgali, Vidzemei, Zemgali, gan arī Rīgu un Pierīgu. Projekti saņemti no organizācijām, kuras pārstāv četras valstpilsētas – Rīgu, Jēkabpili, Liepāju un Rēzekni, kā arī 11 novadus – Dienvidkurzemes, Alūksnes, Jēkabpils, Krāslavas, Kuldīgas, Ogres, Limbažu, Rēzeknes, Ropažu, Saldus un Siguldas novadus.

Projektu iesniedzēju gatavību ar stratēģisku ietekmi darboties visos Latvijas reģionos pozitīvi vērtē AIF vadītāja Inese Siliņa: “Šis konkurss mums ir īpaši svarīgs, jo ar tā palīdzību organizāciju vidū vēlamies veicināt to stratēģisku rīcību ar ilgtermiņa ietekmi vairākgadu periodā, kam līdz šim no finansētāju puses Latvijā ir bijusi pievērsta nepietiekama uzmanība. Šāda stratēģiska vairākgadu redzējuma trūkums, finansējot organizāciju aktivitātes gan no finansētāju, gan pašu projektu iesniedzēju puses, šobrīd ir rezultējies fragmentārā un nereti plašākai sabiedrībai neatpazīstamā pilsoniskās sabiedrības organizāciju darbībā. No sirds ceru, ka tie, vismaz 10 projekti, kurus varēsim atbalstīt šajā konkursā, radīs ne tikai pozitīvas izmaiņas demokrātijas kultūras un cilvēktiesību jomā, bet arī pašai organizācijai palīdzēs ievilkt elpu mūžīgajā skrējienā pēc kaut nedaudz stabila finansējuma un dos iespēju vairāk koncentrēties uz sava darba kvalitāti.”

Pēc projektu pieteikumu saņemšanas, Aktīvo iedzīvotāju fondā tiek uzsākta projektu iesniedzēju atbilstības un administratīvā pārbaude, kurai sekos kvalitatīvās vērtēšanas process vairākos posmos.

Projektu konkursa rezultāti katram iesniedzējam tiks paziņoti AIF projektu sistēmā – https://projekti.activecitizensfund.lv/ un tiks publicēti AIF mājaslapā līdz novembra beigām.

Paldies visiem projektu iesniedzējiem par ieguldīto darbu!
AIF komandaMēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts