ieteikt draugiem

Rēzeknē notiks seminārs jauniešu NVO pārstāvjiem

 

Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs sadarbībā ar biedrības “Zaļais meridiāns” 2020. gada 28. oktobrī Rēzeknes Nacionālo biedrību kultūras namā no pl.: 15:00 – 18:00 rīko semināru mazākumtautību skolu jauniešiem un jauniešu NVO pārstāvjiem “Starpkultūru komunikācija, brīvprātīgais darbs un karjeras izvēle”.

Pasākuma mērķis: popularizēt brīvprātīgo kustību, uzlabot jauniešu socializāciju un pašrealizāciju starpkultūru uzmanība vidē. Kā uzlabot prasmes pielāgoties pastāvīgi mainīgajai sabiedrībai un motivētu jauniešus mācīties, orientēties darba tirgū, kā arī motivēt piedalīties brīvprātīgā darba projektos Latvijā un ārzemēs.

Mērķa auditorija: jaunieši no 16 gadu vecuma, kuri saskaras ar darbības, darba vai izglītības jomas izvēli, mazākumtautību pārstāvji, NVO pārstāvji. Varbūt viņi atrodas dažāda veida krīzes situācijā, piedzīvo nodarbinātības un pašrealizācijas problēmas, nespēj pārvarēt iekšējās barjeras un ir grūti socializēties.

Semināru vadīs:

Marija Dubicka – Biedrības “Zaļais meridiāns” vadītāja, koučs, marketinga specialiste;

Liāna Merņaka – Ņikitina – deju studijas “Stop Time Dance Studio” Rēzeknē vadītāja, projektu koordinatore, māksliniece;

Svetlana Semeņaka – brīvprātīga darba projektu koordinatore;

Diāna Orlova – bijusī brīvprātīga Itālijas organizācijā 2019.- 2020.g.g.

Pasākums notiek Kultūras ministrijas un Dienvidlatgales NVO atbalsta centra līdzdalības līguma “Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības un starpkultūru sadarbības attīstības jomā” (Nr.:2.5.-8-17) ietvaros.Mēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts