ieteikt draugiem

RĪCĪBAS PROJEKTI: Atskats uz pirmo rīcības projektu ieviešanas gadu

 

2021. gada augustā ir apritējis gads, kopš Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) padome apstiprināja pirmo Rīcības projektu konkursā iesniegto projektu rezultātus. Gada laikā finansējums piešķirts 11 iepriekš neparedzamu un steidzamu interešu pārstāvības iniciatīvu īstenošanai par kopējo summu 91159,75 eiro.

Seši no atbalstītajiem projektiem īsteno vietēja vai reģionāla līmeņa interešu pārstāvības iniciatīvas, kas skar salīdzinoši neliela cilvēku skaita intereses, taču risina šīm iedzīvotāju grupām gan emocionālā, gan praktiskā ziņā nozīmīgus jautājumus – tā, piemēram, Imantas un Zolitūdes apkaimes iedzīvotāji centās panākt Rīgas pašvaldības lēmumu pārskatīšanu attiecībā uz Rail Baltica plānojumu savā apkaimē, savukārt Sēlijas iedzīvotāji iestājās par plašu un kvalitatīvu sabiedrības līdzdalību valstiski nozīmīgākā Sēlijas vēsturiskās zemes simbola izstrādē.

Četri no atbalstītajiem projektiem risina nacionāla līmeņa jautājumus, kuri var ietekmēt lielu skaitu iedzīvotāju. Piemēram, LGBT un viņu draugu apvienība “Mozaīka” ar savu iniciatīvu vēlas pievērst likumdevēju uzmanību dzīvesbiedru juridiskā regulējuma nepilnībām un Satversmes 110. panta grozījumu negatīvajai ietekmei uz sabiedrības saliedētību un nereģistrēto pāru ģimeņu sociālo un tiesisko aizsardzību, savukārt biedrība “Sadarbības platforma” rosina likuma “Par valsts sociālo apdrošināšanu" pārskatīšanu un izmaiņas par labu biedrībās un nodibinājumos strādājošajiem.

Savukārt viena no AIF atbalstītajām iniciatīvām veicina iedzīvotāju informēšanu par Eiropas pilsoņu iniciatīvu “Beznosacījumu pamatienākumu ieviešana visā ES”, tādējādi sekmējot pilsonisko līdzdalību arī Eiropas līmenī.

Atskatoties uz jau sekmīgi pabeigtā Rīcības projekta īstenošanu, Anniņmuižas apkaimes un radošās iniciatīvas biedrības "Riga Annenhof”” pārstāve Rigonda Bērziņa atzīst: “Nevalstiskajām organizācijām bez pastāvīgas kapacitātes nodrošinājuma ir kritiski nepieciešama palīdzība šādu pēkšņu, negatīvu un sarežģītu situāciju risināšanā. Ja nevalstiskā organizācija nespēj izveidot operatīvu, konstruktīvu un jaudīgu pretreakciju uz valstiskām un būtiskām izmaiņām, tad tas nostiprina sabiedrībā neticību demokrātijas vērtībām un pārliecību, ka nekad jau tāpat neko nevar ietekmēt.”

Savukārt Ance Tīmane no biedrības “Izgaismo ideju”, kas iestājās par jaunatnes politikas īstenošanas pēctecību jaunizveidotajā Dienvidkurzemes novadā, uzsver: “Tieši AIF rīcības projekts deva iespēju aši noreaģēt un sagatavoties pārmaiņām, lai mēs spētu veikt pilnvērtīgāku jauniešu interešu pārstāvniecību. Mūsu gadījumā, tas bija izcils variants, jo bija daudz nezināmo faktoru, bet rīcība bija jāuzsāk nekavējoties.”

Detalizētāk ar visiem atbalstītajiem projektiem aicinām iepazīties Aktīvo iedzīvotāju fonda mājas lapas sadaļā Atbalstītie projekti, bet zemāk - ar jau atbalstīto projektu mērķiem:

Kopā pirmā gada laikā tika iesniegti 44 rīcības projekti, kurus sagatavojusi 41 organizācija no 15 dažādiem Latvijas novadiem un pilsētām (pēc iepriekšējā administratīvā iedalījuma), tādējādi pārstāvot visus Latvijas reģionus: Kurzemi, Latgali, Vidzemi, Zemgali, kā arī Rīgu un Pierīgu. Visvairāk projektus iesniegušas organizācijas, kuru pamatdarbības teritorija/birojs atrodas Rīgā – tādu ir puse no visiem jeb 22 organizācijas. Pārējās organizācijas pārstāv bijušos Aizputes, Daugavpils, Engures, Ikšķiles, Jēkabpils, Ķekavas, Limbažu, Olaines, Preiļu un Rēzeknes novadus, kā arī Jelgavas, Jēkabpils, Liepājas un Rēzeknes pilsētas.

Ņemot vērā, ka šāds nepārtraukti atvērts projektu konkurss steidzamām un iepriekš neparedzamām interešu pārstāvības aktivitātēm Latvijā ir jauna pieredze pilsoniski atbildīgajai iedzīvotāju daļai un to organizācijām, nozīmīga loma bijusi AIF reģionālo koordinatoru darbam, konsultējot organizācijas. Pirmā gada laikā par Rīcības projektiem visā Latvijā ir sniegtas vairāk nekā 100 konsultācijas, gan palīdzot izprast konkursa specifiku, gan norādot uz iespējamajām projekta nepilnībām un riskiem. Kā secina Rīgas un Pierīgas reģiona konsultante Rasa Lazdiņa: “Nereti konsultāciju laikā redzam, ka projekta iesniedzēji nav līdz galam izpratuši šī konkursa specifiku un to labā pilsoniskā iniciatīva diemžēl neatbilst šī konkursa uzstādījumiem. Tomēr uzskatām, ka nozīmīga ir ikviena šāda saruna, jo tā palīdz sasniegt mūsu kā konsultantu misiju - nodrošināt, ka par šo iespēju zina iespējami vairāk organizāciju, lai neparedzētās ārkārtas situācijās tās zinātu, ka AIF piedāvā šādu atbalsta iespēju.

Arī AIF programmas vadītāja Inese Siliņa atzīst, ka ir ļoti svarīgi veicināt iedzīvotājos ticību saviem spēkiem radīt izmaiņas, bet vienlaikus saglabāt šī Rīcības konkursa unikalitātes un izveides pamataspektu: “Mēs apzināmies, ka šajā konkursā ir augsts minimālās kvalitātes slieksnis kritērijos, kas saistīti ar projekta idejas atbilstību konkursa fokusam, taču šis ir apzināts lēmums, lai šis finansējums pilsoniski atbildīgajiem iedzīvotājiem būtu pieejams tikai ļoti īpašās, ļoti strauji risināmās situācijās, kuras nevar gaidīt ierastos un iepriekš zināmos projektu konkursus, jo jāreaģē ir maksimāli ātri – te un tagad”.

Rīcības projektu konkurss Aktīvo iedzīvotāju fondā steidzamu un iepriekš neparedzamu interešu pārstāvības iniciatīvu īstenošanai būs pieejams līdz 2023. gada 28. februārim vai līdz brīdim, kamēr tiks izlietots viss konkursam paredzētais finansējums. Pieteikumu iniciatīvas īstenošanai projekta veidā var iesniegt Latvijā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, neatkarīgi no dibināšanas laika, vietas vai finanšu kapacitātes. Iesniegtie pieteikumi tiek izvērtēti vidēji vienu reizi četros mēnešos vai ātrāk, ja projekta iesniedzējs norādījis, ka projektā paredzēto iniciatīvu uzsākšana ir jāuzsāk maksimāli ātri un AIF padome pieņem šādu lēmumu. Nākamā iesniegto projektu vērtēšanas procesa uzsākšana plānota 02.12.2021., kurā tiks izvērtēti projekti, kuri iesniegti līdz 01.12.2021. pl. 23.59.

 Mēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts