ieteikt draugiem

Pirmajā AIF darbības gadā uzsāktas 10 partnerības ar donorvalstu organizācijām

 

Kopš Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) atklāšanas Latvijā nupat pagājis gads, un, cita starpā, AIF veicinājis arī divpusējo attiecību stiprināšanu ar donorvalstu organizācijām. Līdz šim izsludinātajos trīs konkursos kopumā noslēgti līgumi par 91 projekta īstenošanu, no kuriem 10 projektos tiek īstenotas partnerības ar organizācijām no donorvalstīm. Seši projekti tiek īstenoti sadarbībā ar Norvēģiju, bet četri – ar Islandi. Aicinām iepazīties ar plašāku informāciju par šīm partnerībām.

 

 

Biedrības “Creative Minds for Culture” projektā “Jauniešu līdzdalības platforma” iesaistīts partneris no Norvēģijas “Medvirkningsagentene”, kas projekta aktivitātēs nodrošinās ekspertīzi jautājumos par jauniešu līdzdalību, jauniešu iesaisti pilsoniskajās aktivitātēs un lēmumu pieņemšanas procesos. Tāpat partneris piedalīties izglītojošo aktivitāšu programmu izstrādē, īstenošanā un izvērtēšanā, sniegs konsultatīvo atbalstu jauniešu interešu aizstāvības konsultantiem līdzdalības iniciatīvu īstenošanas periodā, kā arī vadīs pieredzes apmaiņas sesiju noslēguma forumā par jauniešu līdzdalību.

Biedrība “Latvijas Vācu savienība” projekta “Demokrātisko kompetenču inkubators” īstenošanā sadarbosies ar Norvēģijas partneri “Fjellugla Kompetanse AS”, kuram ir daudzu gadu pieredze kompetenču izglītības jomā dažādām mērķauditorijām, tostarp, sociāli atstumtajām grupām. Partneris dalīsies ar pieredzi semināru organizēšanā dalībniekiem no mazaizsargātajām grupām, kā arī iesaistīsies darbā ar mērķauditoriju semināru laikā.

Biedrības “Latvijas Mazpulki” projektam “Dodiet ceļu! Jaunieši!” Norvēģijas partneris “Creatorium” piesaistīts ar mērķi gūt labās prakses piemērus jauniešu iniciatīvu projektu īstenošanai. Projekta ietvaros tiks salīdzinātas Norvēģijas un Latvijas atbalsta sistēmas jaunatnes iniciatīvām, partneris piedalīsies biedrības brīvprātīgo jauniešu apmācībās, kā arī dalīsies ar pieredzi, “Latvijas Mazpulkiem” veidojot tiešsaistes ceļvedi jauniešiem projektu īstenošanā. 2021.-2022. gadā Latvijas reģionos jaunieši tiks aicināti īstenot iniciatīvas jauniešiem savos ciematos, un šeit partneris piedalīsies ar savu komandu, kas projekta laikā arī realizēs savu iniciatīvu. Savukārt informatīvās kampaņas “Dodiet ceļu! Jaunieši!” galvenais elements būs dokumentāla īsfilma, kas atspoguļos jauniešu emocijas par pārmaiņu veidošanu savā novadā kā Latvijā, tā Norvēģijā.

Biedrības “Centrs MARTA” projektā "Sieviešu tiesību kultūra - Demokrātijas stūrakmens" Norvēģijas partneris “Venner av Martasenteret i Riga” dalīsies ar labās prakses piemēriem dzimumu līdztiesības jomā. Tā, piemēram, projekta pirmsvēlēšanu informatīvajā kampaņā par sievietes perspektīvas nozīmi lēmumu pieņemšanas procesos partneris nodrošinās Ziemeļvalstu pieredzes iekļaušanu kampaņas materiālos, savukārt 2021. un 2022. gada festivālos “LAMPA” “Centrs MARTA” organizēs diskusijas ar Ziemeļvalstu ekspertu dalību par nozīmīgiem jautājumiem, kuri saistīti ar dzimumu līdztiesības kā būtisku demokrātijas aspekta veicināšanu Latvijā.

Biedrības “Latvijas platforma attīstības sadarbībai” projektā “Stratēģiskās partnerības ilgtspējīgai nākotnei” Islandes partneris “Festa” nodos Islandes pieredzi starpsektoru sadarbības veidošanā ilgtspējīgas attīstības mērķu ieviešanai.

Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls (LSOST) projektu “Sieviešu iesaiste savu interešu aizstāvībā” īstenos sadarbībā ar “Kvennaráðgjöfin” no Islandes, kas dalīsies pieredzē par darbību starptautiskajos tīklos, kā arī piedalīsies divu skolu jaunajām feministēm organizēšanā, nodrošinot tajā arī divu dalībnieču un divu mentoru dalību. Pieredzes apmaiņai partneris uzņems pie sevis četru LSOST pārstāvju delegāciju.

Rīgas Aktīvo senioru alianse projekta “Demokrātijas atslēgas – instrumenti digitālās un zaļās mobilitātes veicināšanai” realizēšanā sadarbosies ar senioru jomā pieredzes bagāto “Grund Nursinghome” no Islandes. Gan klātienes vizītē Islandē, gan tiešsaistē plānots apmainīties ar pieredzi par senioru pilsoniskās līdzdalības digitālajām iespējām un zaļo mobilitāti kā vienu no instrumentiem demokrātijas kultūras stiprināšanai.

Biedrība “ESTO” par savu sadarbības partneri projektam “Klausies. Saproti. Rīkojies!” izvēlējušies kultūras skolu “Bergausis” no Norvēģijas, kas pārstāv šīs valsts latviešus. Projekts plānots kā dinamiska partnerība, sekmējot partnera valsts demokrātijas kultūras pieredzes pārnesi uz Latviju, savukārt “ESTO” pieredzi izmantojot latviskās identitātes stiprināšanā diasporā. Partneris iesaistīsies septiņās projekta aktivitātēs, piemēram,  satura veidošanā podkāstu sērijai, demokrātijas kultūras sarunu ciklā, publikāciju veidošanā žurnālā “A 12”, kā arī sniegs viedokļus un priekšlikumus par reģiona plānošanas dokumentiem, nodrošinot biedrības “ESTO” pieredzes apmaiņu ar Norvēģijas nevalstiskajām organizācijām.

Daugavpils un Ilūkstes partnerības “Kaimiņi” partneris projektā “Es Dienvidlatgalē varu!” ir “Henric Johansson Konsult” no Norvēģijas -  profesionāls neformālās izglītības un personīgās izaugsmes treneris. Partnera loma būs nodrošināt jauniešu kopienu līderu nodarbības, lai motivētu jauniešus iesaistīties pilsoniskajās aktivitātēs. Tāpat partneris iesaistīsies partnerības “Kaimiņi” pieredzes apmaiņas brauciena organizēšanā, iepazīstot kopienu darbību un to iesaistīšanos pilsoniskās sabiedrības veidošanā.

“Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija” (LSGCO) projektu “Tīkls” īstenos kopā ar “Skátafélag Íslands” (Islandes skautu un gaidu organizāciju). Projekta ietvaros plānota pieredzes apmaiņa par vietējo pilsonisko iniciatīvu attīstību - jaunu skautu un gaidu vienību veidošanu, kā arī par lielo nometņu efektīvu organizēšanu kā mācību un līdzdalības procesu pilsoniskajiem aktīvistiem.

Plašāka informācija par šiem un citiem AIF atbalstītajiem projektiem atrodama sadaļā “Atbalstītie projekti”.Mēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts