ieteikt draugiem

Pilsoniskās izglītības pasākumu cikls “Par un ap demokrātiju”

 

2021. gada 4. februārī no 15:00 līdz 17:00 ar apmācībām „Digitālo rīku lietošanas apguve” tiek uzsākts pilsoniskās izglītības pasākumu cikls “Par un ap demokrātiju”. Šoreiz apgūsim kā organizēt  videokonferences,  iepazīstināsim ar programmām  un iespējām  attālinātai saziņai- Zoom, Jitsi, Big Blue Button, Webex, Microsoft Teams un citām.

Pasniedzējs Guntis Laicāns, pieslēgšanās Internet adresē: meet.jit.si/azote

Turpmāk apmācību ciklā “Par un ap demokrātiju” 41 stundu apjomā būs iespēja apgūt sekojošas tēmas: Tradicionālais pilsoniskums un aktīvais pilsoniskums; Tiesiskuma izpratnes un pilsoniskās atbildības; Pilsoniskās līdzdalības modeļi; Pilsoniskā līdzdalība kopienās, Latvijas un starptautiskā līmenī; Līdzdalības un līderības prasmju attīstīšana; Starpkultūru komunikācijas prasmes u.c.  Apmācību ciklā tiks iekļautas arī tēmas, kas paaugstinās iedzīvotāju motivāciju: Izdegšanas sindroms; Komunikācijas prasmes; Saskarsme; Prezentācijas prasmes; Lēmumu pieņemšana; Laika plānošana.

Mācību programma sagatavota un aktualizēta atbilstoši jaunākajām un efektīvākajām neformālās izglītības metodēm. Gatavojot programmu, tika ņemts vērā, ka pilsoniskā izglītība ir ne tikai zināšanas par politiku- tās mērķis ir attīstīt demokrātiskās, sociālās, kā arī personiskās un starp personiskās kompetences. Īstenojot apmācību ciklu tiks celta iedzīvotāju pašapziņa, paaugstināsies pašcieņa un uzzinātas iespējas kā iesaistīties sabiedriskajās/pilsoniskajās aktivitātēs un pasākumos, kā plašāk izmantot un pilnveidot savus resursus, zināšanas, prasmes.

Projekta „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” aktivitāte „Pilsoniskās izglītības pasākumu cikls “Par un ap demokrātiju”” tiks īstenota līdz 2022. gada 31. augustam.

Projektu “Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē!” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds“.

Biedrības “RITINEITIS” un projekta „Iepazīsti sevi Ziemeļlatgalē” vadītāja Maruta Castrova, tālrunis 26162614, e-pasts: nvobalvi@gmail.comMēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts