ieteikt draugiem

PILOTKONKURSS: apstiprināti ilgtermiņa atbalsta konkursa rezultāti

 

2021. gada 23. novembrī Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) padome ir apstiprinājusi Ilgtermiņa darbības atbalsta pilotkonkursa rezultātus – 19 projektu konkurencē finansējums piešķirts sešām organizācijām to stratēģiju īstenošanai aspektos, kas veicina Aktīvo iedzīvotāju fonda mērķu un rezultātu sasniegšanu. Katrai no sešām organizācijām piešķirti tieši 100 tūkstoši eiro, kas jāizlieto divu gadu laikā – 2022. un 2023. gadā.

Atbalstīto organizāciju saraksts

Atbalstu ir saņēmušas organizācijas, kas jau ilggadēji darbojas gan pilsoniskās sabiedrības attīstības, gan cilvēktiesību jomās un ar AIF piešķīrumu plāno īstenot un attīstīt jau esošas iniciatīvas, kā arī radīt pilnīgi jaunas.

AIF Ilgtermiņa darbības atbalsta konkurss ir jaunas pieejas izmēģināšana nevaldības organizāciju pamatdarbības atbalstam - no organizācijām netiek prasīts spēt paredzēt un saplānot konkrētas aktivitātes vairāku mēnešu garumā un tām nepieciešamos detalizētos budžetus, tā vietā finansējuma izlietojumu ļaujot balstīt organizācijas rīcības plānā/stratēģijā noteiktajos virzienos un uzticoties organizācijas godaprātam, līdzšinējai pieredzei un profesionalitātei.

Ļoti ceram, ka šī jaunās pieejas pilotēšana vainagosies ar bagātīgiem un jēgpilniem rezultātiem, jo organizācijām būs pieejams nozīmīgs finanšu resurss brīvai savu sapņu un mērķu īstenošanai un tās spēs elastīgāk un, cerams, arī precīzāk, plānot savu rīcību te un tagad,” cerību un gaidas par konkursa rezultātiem pauž AIF vadītāja Inese Siliņa.

Visām sešām organizācijām finansējums ir piešķirts ar vienādiem nosacījumiem – 100 tūkstoši eiro katrai, un tas jāizlieto 2022. un 2023. gadā tikai to organizācijas rīcības plānā vai stratēģijā noteikto pasākumu īstenošanai, kas palīdz sasniegt Aktīvo iedzīvotāju fonda mērķi un rezultātus. Organizācijām par finansējuma izlietojumu būs jāatskaitās, nodrošinot Aktīvo iedzīvotāju fondam pilnu piekļuvi informācijai, kas raksturo organizācijas saturisko un finansiālo darbību. Tāpat piešķīruma izlietojuma beigās organizācijām tiks veikts audits, pārliecinoties par mērķim atbilstošu finansējuma izlietošanu.

Detalizētāka informācija par piešķīrumiem tiks publiskota Aktīvo iedzīvotāju fonda mājas lapas sadaļā “Atbalstītie projekti” pēc finansēšanas līgumu noslēgšanas.

 

Aktīvo iedzīvotāju fonds ir EEZ/Norvēģijas grantu programma, kas Latvijā tiek īstenota no 2020. līdz 2024. gadam ar mērķi stiprināt pilsonisko sabiedrību un iedzīvotāju līdzdalību un vairot mazaizsargāto iedzīvotāju grupu spējas. Programmu administrē Latvijas Pilsoniskā alianse un Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs, Kurzemes NVO centrs, Latvijas Lauku forums, Valmieras novada fonds, Zemgales NVO centrs. Plašāk: www.activecitizensfund.lv.

 
 


Mēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts