ieteikt draugiem

NēDezinformācijai jeb Daugavpilī aizsākas pasākumu cikls Ar Eiropys tvierīni Latgolā

 

Trešdien 16. septembrī Daugavpils Vienības namā notika pasākumu cikla “Ar Eiropys tvierīni Latgolā” atklāšanas pasākums, kurā piedalījās teju 100 dalībnieki no 13 Latgales pašvaldību 20 mācību iestādēm.

Pasākumu ciklu atklājot, uzrunas vārdus teica Dienvidlatgales NVO atbalsta centra koordinators Oskars Zuģickis, LPRAP priekšsēdētāja vietnieks Sergejs Maksimovs un Daugavpils domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Dukšinskis. Ar video starpniecību klātesošos uzrunāja Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja p.i. Andris Kužnieks, Izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska, kā arī Eiropas Parlamenta deputāte Dace Melbārde.

Lai paplašinātu dalībnieku informētības līmeni par mūsdienu komunikāciju un informāciju, dezinformācijas postu un digitālo prasmju nozīmi un aktuāliem izaicinājumiem tajā, klātesošajiem bija iespēja klausīties un uzdot savus jautājumus Eiropas Ārējās darbības dienesta Austrumu Stratēģiskās operatīvās grupas komunikācijas ekspertam Jānim Rungulim, kas pasākumā tiešsaistē piedalījās no Briseles.

Nozīmīgu pienesumu medijpratības, digitālo prasmju un mediju lomu sabiedrības viedokļa veidošanā, kā arī palīdzēt dalībniekiem izprast izaicinājumu būtību un rast idejas potenciāliem risinājumiem deva paneļdiskusija ar nozares ekspertiem: Valsts kancelejas Stratēģiskās komunikācijas koordinācijas departamenta konsultanti Noru Bitenieci, Latvijas televīzijas raidījumu režisori Daci Slavinsku un Latvijas TV žurnālistu Ēvaldu Dukuli, kā arī Rīgas Stradiņa Universitātes docentu Alni Stakli un Daugavpils novada domes sabiedrisko attiecību speciālisti un neatkarīgo žurnālisti Inesi Minovu.

Tam sekoja ideju ģenerēšanas darbnīcas Ņikitas Kazakeviča vadībā, kuru ietvaros jauniešu komandām bija iespēja izstrādāt un prezentēt savas idejas atbilstoši pasākuma tēmai. Kā atzina paši jaunieši, šī daudziem bijusi pirmā iespēja piedalīties šādā pasākumā ārpus skolas un neatsverama pieredze jaunu zināšanu iegūšanā, ideju izstrādāšanā un prezentēšanā tik plašai auditorijai. Rēzeknes novada Kaunatas vidusskolas skolotāja Ināra Paramonova norādīja: “Gan es, gan jaunieši esam ļoti iedvesmoti no šī pasākuma. Esam apzinājušies tēmas nozīmīgumu, guvuši vērtīgus atzinumus un iemaņas. Vēlamies šīs prasmes nodot gan savas, gan apkārtējo skolu jauniešiem, tāpēc sadarbībā ar Dienvidlatgales NVO atbalsta centru vēlamies līdzīga satura pasākumu rīkot arī Kaunatā.”

Divdesmit komandu konkurencē plašas un kompetentas žūrijas vērtējumā pirmo vietu ieguva Daugavpils 9. vidusskolas un Daugavpils Vienības pamatskolas apvienotā komanda ar ideju “#Nē Dezinformācijai!”, kuras ietvaros Daugavpils pilsētas dažādu lūku vākus uz ielām jaunieši piedāvā veidot kā savdabīgu orientēšanās produktu pilsētā, kur katrs vāks būtu atšķirīgs ar savu saukli, kas gājējiem liktu aizdomāties par dezinformāciju sabiedrībā. Komandas idejas īstenošanai pilsētā kopā saņems 1000 EUR lielu finansējumu.

Pasākumā skatītāju balvu ieguva Daugavpils 10.vidusskolas un Riebiņu vidusskolas apvienotā komanda.

Pasākumu cikls “Ar Eiropys tvierīni Latgolā” tiek rīkots ar mērķi veicināt jauniešu radošo domāšanu, ideju ģenerēšanas spējas, pilnveidot prezentācijas un komunikācijas prasmes, veicināt kritisko domāšanu un līdzdalību sabiedrībai svarīgu jautājumu risināšanā.

Nākamais pasākums, kas tiks veltīts jauniešu līdzdalībai un jaunatnes starptautiskajai sadarbībai, norisināsies 7. oktobrī Rēzeknē Latgales vēstniecībā GORS. Pasākuma tēma būs “Jauniešu līdzdalība un jaunatnes starptautiskā sadarbība”.

FOTO GALERIJA

Pasākumu rīko biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” (DNVOAC) un Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā sadarbībā ar Kultūras ministriju, Latgales plānošanas reģionu, Daugavpils Vienības pamatskolu un Daugavpils pilsētas domi.

Kontaktinformācija: Oskars Zuģickis, DNVOAC koordinators, tālr.: 26565858Mēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts