ieteikt draugiem

Mazo grantu programma virszemes ūdeņu kvalitātes uzlabošanai

 

Nepalaid garām iespēju uzzināt par jaunu mazo grantu programmu zemu izmaksu risinājumiem virszemes ūdeņu kvalitātes uzlabošanai!

Vakar notika pirmais no LIFE GoodWater IP projekta partneru Baltijas Vides Foruma un Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra organizētajiem semināriem par iedzīvotāju iesaisti virszemes ūdeņu stāvokļa uzlabošanā. Dzirdējām ekspertu sniegtu informāciju par Latvijas ūdeņu kvalitāti, informāciju par plānoto grantu programmu, kā arī īsu ieskatu par idejām dažādiem tehniskiem risinājumiem ūdeņu problēmām. Bija arī laiks atvēlēts diskusijai ar pasākuma dalībniekiem.
Lai uzzinātu vairāk, noteikti piesakies kādam no pārējiem semināriem:
⏱12. martā – pasākums Gaujas upju baseina apgabalam,
Reģistrācijas anketa: saite.lv/bwez2
⏱19. martā – pasākums Ventas upju baseina apgabalam,
Reģistrācijas anketa: saite.lv/O2QIq
⏱26. martā – pasākums Daugavas upju baseina apgabalam
Reģistrācijas anketa: saite.lv/urSgB

Tikai 33% Latvijas upju un ezeru ir labā ekoloģiskā kvalitātē. Tas ir zemāks rādītājs nekā vidēji Eiropā, kur tas ir 40%. Vidēji labā ekoloģiskā kvalitātē ir 56%, bet sliktā 11% – mūsu virszemes ūdeņu. To var mainīt kopīgās aktivitātēs, kas ir ilgtspējīgākas nekā darbības, ko īsteno vienīgi pašvaldība vai valdība. Tādēļ gatavojamies grantu piešķiršanas uzsākšanai iniciatīvas grupām, kuras vēlas uzlabot vietējo ūdenstilpju stāvokli. Paredzams, ka grantu shēma stiprinās darbības un atbalstu vietējai infrastruktūrai un/vai iekārtām publiskajās un apdraudētajās ūdenstilpēs.”

Latvijā šobrīd ir 164 riska ūdensobjekti (89 upes un 75 ezeri), un lielākās problēmas rada piesārņojums ar augu barības vielām (slāpekļa un fosfora savienojumiem, kas izraisa eitrofikāciju), kā arī ūdensteču un ūdenstilpņu krastu un gultnes pārveidojumi.Lai uzlabotu riska ūdensobjektu stāvokli, 2020. gadā 19 organizācijas uzsākušas kopīgu projektu “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” . Projekts tiek īstenots ar ES vides un klimata programmas LIFE un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu.

Vairāk info mūsu mājas lapā www.goodwater.lv

Plašāka informācija: Anita Dzelme, LLKC Projektu un attīstības daļas projektu vadītāja, e-pasts: Anita.Dzelme@llkc.lv, tālrunis: 29736468.Mēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts