ieteikt draugiem

Latvijas AIF izmēģinās jaunu finansēšanas modeli biedrību un nodibinājumu darba atbalstam

 

Granta saņemšanas un atskaitīšanās kārtība būtiski atšķirsies no līdzšinējās pieejas – pieteikšanās notiks uz visiem 100 tūkstošiem eiro vienlaikus, bez budžeta detalizētas izstrādes, bet ar nosacījumu, ka granta izlietojums jāplāno 2-2,5 gadu darbības periodam. Tāpat nebūs jānorāda detalizēts aktivitāšu ietvars, taču organizācijām būs jāiesniedz savas darbības stratēģijas, pamatojot, kā tajās iekļautie mērķi, uzdevumi un konkrētas aktivitātes varētu veicināt AIF mērķa un programmu rezultātu sasniegšanu. Par granta izlietojumu būs jāatskaitās ar organizācijas gada pārskatu, nodrošinot AIF pilnu piekļuvi informācijai, kas raksturo organizācijas saturisko un finansiālo darbību.

“Piekrītot EEZ un Norvēģijas grantu biroja ierosinājumam pilotēt šādu pieeju, esam piekrituši daudziem riskiem un nezināmajam, kas gan mūs, gan organizācijas, kas piedalīsies šādā pilotkonkursā, droši ļaus saukt par celmlaužiem finansējuma piešķiršanas sistēmas maiņai gan Latvijā, gan Eiropā. Un ļoti ceram, ka rezultāts būs lielisks, kas arī donorvalstīm dos pārliecību par nepieciešamību turpināt šādu pieeju arī nākamajā grantu darbības periodā, attiecinot to jau uz lielāku organizāciju loku”, teic AIF programmas Latvijā vadītāja Inese Siliņa.

Kopumā pilotkonkursa ietvaros plānots atbalstīt 7 biedrības un nodibinājumus, un līdzekļi tā finansēšanai tiks pārdalīti no AIF otrā Stratēģisko projektu konkursa budžeta. Konkursu plānots izsludināt 2021. gada maija beigās ar pieteikumu sagatavošanas laiku 2 mēneši. Jūnija sākumā tiks organizēti informatīvie semināri un atbalsta aktivitātes potenciālajiem pieteikumu sagatavotājiem. Jāņem vērā, ka arī uz šo konkursu ir attiecināms nosacījums, ka vienai organizācijai kopējais AIF piešķirtais finansējums nedrīkst pārsniegt 138 000 eiro.

Savukārt, lai izpildītu EEZ un Norvēģijas grantu biroja noteikto, ka grants var tikt piešķirts pieredzējušām un finansiāli spēcīgām organizācijām, pilotkonkursā varēs piedalīties tikai tādas biedrības un nodibinājumi, kurām ir spēkā esoša darbības stratēģija un kuru vidējais apgrozījums pēdējos trīs gadus ir vismaz 80 000 euro. Kā skaidro AIF finanšu vadītājs Ansis Bērziņš, šāda summa aprēķināta, lai AIF finansējums neveidotu lielāko daļu organizācijas ieņēmumu: “Svarīgi apzināties, ka piešķirtais finansējums kļūst par organizācijas ikdienas budžetu, par kuru detalizēti nebūs jāatskaitās, un AIF ir svarīgi, lai EEZ un Norvēģijas grantu finansējums nekļūst par organizācijas pamatbudžetu un lai organizācijai ir pieredze un spēja operēt ar lielām naudas summām.”

Savukārt NVO apvienības vadītāja Kristīne Zonberga aicina šo pilotkonkursu uztvert kā Latvijas pilsoniskajai sabiedrībai piešķirtu uzticēšanās kredītu un iespēju pierādīt donorvalstīm Latvijas organizāciju briedumu un spēju sasniegt labus rezultātus un ietekmi uz AIF programmas mērķu sasniegšanu, vienlaikus parādot sevi kā uzticamus partnerus un mazinot donoru iespējamās bažas par šādas pieejas riskiem vai neefektīvu līdzekļu izlietošanu, kas savukārt sekmētu šīs jaunās pieejas piemērošanu arī turpmākajos grantu periodos - ar ievērojami mazāku slogu atskaitēs un iespēju organizācijām īstenot stratēģiskās aktivitātes bez papildus aktivitāšu pieprasījumiem, ja vien organizācijas un AIF mērķi un vērtības saskan.

Aktīvo iedzīvotāju fonds ir EEZ/Norvēģijas grantu programma, kas Latvijā tiek īstenota laika periodā no 2020. līdz 2024. gadam. Programmas mērķis ir pilsoniskās sabiedrības un iedzīvotāju līdzdalības stiprināšana un mazaizsargāto iedzīvotāju grupu spēju vairošana.Mēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts