ieteikt draugiem

Kapacitātes projekti: piedalies kapacitātes projektu darbnīcās

 

Lai potenciālajiem projektu iesniedzējiem palīdzētu sagatavoties Kapacitātes projektu konkursam, Aktīvo iedzīvotāju fonds (AIF) aicina piedalīties Kapacitātes projektu darbnīcās visos Latvijas reģionos no 2021. gada 1. decembra līdz 17. decembrim (ZOOM platformā). Pieteikšanās: https://ej.uz/AIFKapac_projDarbn.

Pasākumā pieteikties aicināti interesenti, kas vēlas labāk izprast AIF projektu veidošanas pamatprincipus vai kam ir neliela projektu rakstīšanas pieredze un kuru pārstāvētās organizācijas atbilst Kapacitātes projektu konkursa iesniedzēju nosacījumiem.

Kapacitātes projektu darbnīcas norisināsies:

Ņemiet vērā, ka pasākuma saturs visās norises vietās ir vienāds un jūs varat pieteikties jebkuram pasākumam, neatkarīgi no savas organizācijas atrašanās vai darbības vietas. Lai nodrošinātu iespējami individuālu pieeju, darbnīcās ir ierobežots cilvēku skaits – līdz 10 dalībniekiem.

Darbnīcu laikā kopīgi izpratīsim AIF projektu rakstīšanas pamatprincipus - konkursa nolikuma, pieteikuma anketas un vērtēšanas kritēriju savstarpējo loģiku un projekta radīšanas procesu kontekstā ar jūsu organizācijas kapacitātes stiprināšanas vajadzībām. 

Ja vēlaties saņemt konsultāciju par sava projekta ideju, aicinām sazināties ar reģionālajiem koordinatoriem – konsultantiem un pieteikties individuālai konsultācijai.

 

Par Kapacitātes projektu konkursu

Līdz  2022. gada 17. janvāra plkst. 14.00 Latvijas pilsoniskās sabiedrības organizācijas (biedrības un nodibinājumi) ir aicinātas iesniegt projektu pieteikumus AIF Kapacitātes projektu konkursā. Konkursa mērķis ir stiprināt Latvijas pilsoniskās sabiedrības sektora un pilsoniskās sabiedrības organizāciju  ilgtspēju un kapacitāti. Projekta iesniedzējam biedrību un nodibinājumu reģistrā jābūt reģistrētam pirms 2021. gada 17. janvāra. 

Konkursa ietvaros var plānot aktivitātes, kuras ir vērstas uz pilsoniskās sabiedrības organizāciju sadarbību un tīklošanos, cilvēkresursu kompetenču celšanu, finanšu ilgtspējas attīstību un līdzekļu piesaisti, kā arī citas aktivitātes, kas vērstas uz organizācijas attīstību un veicina tās pāreju uz nākamo organizācijas brieduma līmeni ar mērķi efektīvāk un ar lielāku ietekmi darboties savu mērķu sasniegšanā. Viena projekta finansējums ir 6 000 - 20 000 eiro, un tā ilgums ir 6 - 24 mēneši.

Papildu informācijai par Kapacitātes projektu darbnīcām aicinām sazināties ar reģionālajiem koordinatoriem – konsultantiem.Mēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts