ieteikt draugiem

Jaunieši lauž valodas barjeras līdzdalības un starptautiskās sadarbības veicināšanai

 

Latglaes vēstniecībā “Gors” 7. oktobrī tika aizvadīts otrais pasākums “Ar Eiropys tvierīni Latgolā”, kurā 21 komanda no 9 Latgales pašvaldībām. Šoreiz pasākums tika veltīts jauniešu līdzdalības un starptautiskās sadarbības veicināšanai.

Pasākuma atklāšanā uzrunas vārdus teica Dienvidlatgales NVO atbalsta centra koordinators Oskars Zuģickis, bet jauniešus tiešsaistē uzrunāja Eiropas Komisijas pārstāvniecības vadītāja p.i. Andris Kužnieks, kurš aicināja jauniešus būt aktīviem un izmantot Eiropas Savienības un Latvijas piedāvātās iespējas jauniešiem. Tāpat jauniešiem bija iespēja uzzināt par Eiropas Savienības programmām un iespējām jauniešiem no Eiropas Komisijas Izglītības un kultūras ģenerāldirektorāta jaunatnes nodaļas programmu koordinatores Violeta Birznieces, kas pastāstīja jauniešiem par pieredzi, kuru var sniegt iesaistīšanās vietējā un starptautiskā līmeņa brīvprātīgajā darbā un citos projektos. Violeta uzsvēra, ka jaunieši paši var uzlabot vidi sev apkārt un veicināt arī citu cilvēku līdzdalību, nākot ar savām idejām pie jaunatnes organizācijām, biedrībām, jauniešu centriem un jaunatnes darbiniekiem, kopā rakstot un īstenojot vietējā līmeņa un starptautiskos projektus. Jauniešiem bija iespēja uzdot arī sev interesējošos jautājumus tiešsaistē.

Pasākuma turpinājumā notika diskusija, kurā piedalījās jaunatnes jomas eksperti – Nils Mosejonoks – Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas vecākais projektu vadītājs, Raivis Gunārs Tauriņš – Latvijas Jaunatnes padomes valdes loceklis, Milāna Loča – Daugavpils novada jaunatnes projektu koordinatore, Aivars Bačkurs –  Dagdas jauniešu biedrības “Dagne” vadītājs un jaunatnes jomas speciāliste Ieva Elvīra Garjāne. Diskusijas ietvaros jaunatnes jomas eksperti runāja par izaicinājumiem, ar kuriem ikdienā saskarās veicinot jaunatnes darba attīstību pašvaldību un valsts līmenī, dalījās savā pieredzē par to, kā viņi paši nonāca jaunatnes darbā un kāpēc vēlas attīstīt jaunatnes darbu un veicināt starptautisko sadarbību jaunatnes jomā. Eksperti uzsvēra, ka viens no lielākajiem šķēršļiem tam, kāpēc jaunieši neiesaistās starptautiskos apmaiņas vai brīvprātīgā darba projektos ir valodas barjera. Savukārt kā šķērslis jauniešu līdzdalības veicināšanai ir informācijas trūkums par līdzdalības iespējām un sabiedrības attieksme pret jaunatnes darbu kopumā. Tika uzsvērta arī skolēnu pašpārvalžu būtiskā loma jauniešu līdzdalības veicināšanai un aktīvās pilsoniskās sabiedrības daļas audzināšanā.

Tam sekoja ideju ģenerēšanas darbnīcas Ņikitas Kazakeviča vadībā, kuru ietvaros jauniešu komandām bija iespēja izstrādāt un prezentēt savas idejas atbilstoši pasākuma tēmai. Tāpat kā pirmajā pasākumā jaunieši saņēmā praktisksus padomus par ideju ģenerēšanu, prezentēšanu un komandas darba veidošanu.

Sīvā cīņā divdesmit komandu konkurencē kompetentas žūrijas vērtējumā uzvaras laurus plūca Rēzeknes 2. vidusskolas un Rugāju vidusskolas apvienotā komanda. Sava projekta ietvaros jaunieši izvietos uz vides objektiem to nosaukumus latviešu valodā ar tulkojumu angļu valodā. Tādējādi jaunieši vēlas veicināt jauniešu un citu iedzīvotāju angļu valodas vārdu krājuma papildināšanu. Tāpat jaunieši plāno izkrāsot skolas kāpnes un uzrakstīt uz tiem motivējošus uzrakstus, kas veicinās viņu uzņēmīgumu un vēlmi līdzdarboties. Ir jāatzīmē, ka šī ideja ieguva arī skatītāju simpātiju balvu. Savukārt Daugavpils novada jaunatnes balva par atraktīvo prezentāciju aizceļoja pie Malnavas koledžas komandas.

Pasākumu cikls “Ar Eiropys tvierīni Latgolā” tiek rīkots ar mērķi veicināt jauniešu radošo domāšanu, ideju ģenerēšanas spējas, pilnveidot prezentācijas un komunikācijas prasmes, veicināt kritisko domāšanu un līdzdalību sabiedrībai svarīgu jautājumu risināšanā.

Par nākamā pasākuma norises datumu un formātu tiks paziņots tuvākajā laikā.

Foto galerija šeit!

Pasākumu rīko biedrība “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” un Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu un Daugavpils Vienības pamatskolu.Mēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts