ieteikt draugiem

Izsludināts Rīcības projektu konkurss

 

No 2020. gada 19. jūnija Latvijas pilsoniskās sabiedrības organizācijas var iesniegt projektu pieteikumus Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) Rīcības projektu konkursā steidzamu un aktuālu interešu pārstāvības iniciatīvu un pilsonisko aktivitāšu īstenošanai, jo īpaši krīzes situācijās. Projekti var ilgt līdz 12 mēnešiem, un to īstenošanai var pieprasīt līdz 10 000 eiro lielu finansējumu.

Projektus var iesniegt nepārtraukti līdz 2023. gada 28. februārim vai kamēr ir pieejams finansējums šo projektu īstenošanai. Projekta pieteikums jāaizpilda tiešsaistes sistēmā projekti.activecitizensfund.lv.

Informatīvais seminārs par Rīcības projektu konkursu notiks 2020. gada 8. jūlijā plkst. 14:00 ZOOM platformā. Pieteikšanās līdz 8. jūlija plkst. 13:00 - https://ej.uz/ricibasprojseminars.

Rīcības projektu konkursā tiks atbalstītas aktivitātes, kas nodrošina pilsoniskās sabiedrības organizāciju aktīvu reaģēšanu/iesaistīšanos tādu sabiedrībā aktuālu jautājumu risināšanā, kuriem nepieciešama tūlītēja rīcība (interešu pārstāvniecība, pilsoniskās aktivitātes, kuru īstenošana ir būtiska tuvākā gada laikā) un kurus iepriekš nevarēja paredzēt. Aktivitātēm ir jāatbilst programmas “Demokrātijas kultūra” mērķiem, rezultātiem un atbalstāmajām aktivitātēm.

Projekta aktivitāšu īstenošanas periods ir no 2 līdz 12 mēnešiem laika periodā no 15.07.2020. līdz 30.04.2024., un to īstenošana jāuzsāk ne vēlāk kā 4 mēnešu laikā pēc finansējuma līguma noslēgšanas dienas.

Kopējais konkursā pieejamais finansējums ir 210 000 eiro. Vienam projektam piešķiramā summa ir no 1000 eiro līdz 10 000 eiro. Līdzfinansējums projektiem nav obligāts, bet ir iespējams – gan naudā, gan brīvprātīgā darba veidā. EEZ/Norvēģu finanšu instrumentu birojs ir ieviesis šo atvieglojumu, lai atbalstītu Latvijas pilsonisko sabiedrību COVID-19 vīrusa radītās krīzes laikā.

Pirms projektu pieteikumu iesniegšanas aicinām rūpīgi iepazīties ar Rīcības projektu konkursa nolikumu latviešu, krievu vai angļu valodā. Projektu pieteikumi jāsagatavo un jāiesniedz tikai latviešu valodā.

Konkursā var piedalīties jebkura Latvijā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, kas atbilst konkursā izvirzītajiem nosacījumiem. Katrs pretendents var iesniegt un īstenot neierobežotu skaitu projektu, tomēr vienlaicīgi viena organizācija var īstenot tikai vienu rīcības projektu.

Lai saņemtu individuālu konsultāciju (klātienē vai attālināti) par projektu aktivitāšu plānošanu un projektu sagatavošanu, aicinām sazināties ar AIF reģionālajiem koordinatoriem – konsultantiem, kā arī iepazīties ar biežāk uzdotajiem jautājumiem un atbildēm uz tiem.

Kādi būs nākamie AIF projektu konkursi?

2020. gada jūlijā ir plānots izsludināt Kapacitātes projektu konkursu par kopējo summu 1 060 000 eiro. Tā fokuss būs uz aktivitāšu īstenošanu biedrību, nodibinājumu, nereģistrētu iedzīvotāju grupu un pilsoniski aktīvu indivīdu spēcināšanai, sadarbību veidošanai un tīklošanai, organizāciju finanšu ilgtspējas attīstībai. Kopumā tajā plānots atbalstīt vismaz 53 projektus.

2021. gada janvārī tiks izsludināts otrs Stratēģisko projektu konkurss, savukārt 2021. gada beigās arī otrs Kapacitātes projektu konkurss.

Tāpat 2020. un 2022. gadā tiks izsludināti divi konkursi informatīvi izglītojošas kampaņas ieviesēja atlasei demokrātijas kultūras stiprināšanai Latvijā.

Aktīvo iedzīvotāju fondā laika periodā no 2020. gada maija līdz 2022. gada beigām tiks izsludināti 7 atklāti projektu konkursi, kā arī piešķirts finansiāls atbalsts sadarbības iniciatīvu attīstībai un īstenošanai ar partneriem no donorvalstīm (Islande, Lihtenšteina, Norvēģija). Aicinām iepazīties ar AIF atklāto projektu konkursu kopsavilkumu.Mēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts