ieteikt draugiem

Dagdas novadā tika stiprināta jauniešu kopiena

 

Jauniešu biedrība “DAGNE” no Dagdas novada 5 mēnešu garumā ar projekta “DROSME RŪPĒTIES” palīdzību iesaistīja vietējās kopienas pārstāvjus, veicinot izzināšanas procesus jauniešos, izaicinot tradicionālās dzimumu lomas un stereotipus, kritiski analizējot to saistību ar sabiedrībā pastāvošo vardarbību, mazinot risku, ka jaunieši piedzīvo vardarbību vai kļūst par cilvēku tirdzniecības upuriem. Tas ir palīdzējis arī radīt saliedētu jauniešu kopienu Dagdas novadā.

Projekta laikā notika 17 nodarbības par jauniešiem būtiskām tēmām. Izmantojot neformālās izglītības metodes, kā diskusijas, grupu darbs, pašrefleksijas uzdevumi, situāciju, attieksmju un rīcību analīze u.c., nodarbībās dalībnieki apmācīta speciālista vadībā teorētiski un praktiski apguva veselīgas dzīves prasmes, kas palīdzēja izprast un vadīt sevi, veidot savstarpēji atbalstošas attiecības ar vienaudžiem un iestāties pret netaisnību drošā veidā – bez vardarbības. Projektu aktivitāšu ciklu noslēdza atklātais seminārs jauniešiem un skolotājiem, iepazīstoties ar projekta rezultātiem un grupas dalībnieku atziņām, praktiski izmēģinot grupas vadītāju un speciālistu vadītās aktivitātes, sekmējot jauniešu kopienas interesi par aktuālo tēmu izrunāšanas nepieciešamību ikdienā. Īstenotā iniciatīva ir veicinājusi jauniešus dialogu un kompetenci vietējā kopienā, deva iespēju apgūtas jaunas prasmes, satikties attālināti, kas šajā laikā ir tik nepieciešami, lai uzturētu sevi emocionālajā stabilitātē. 

 

 Ko pēc dalības apmācībās saka paši jaunieši? Šeit ir viņu atziņas.

 

Projekts tika īstenots ar biedrības "Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs" atbalstu, un tas ir tapis sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā “People to People Cultural Engagement” programmas ietvaros. Vairāk par British Council darbību Latvijā meklē: www.britishcouncil.lv.Mēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts