ieteikt draugiem

Atklāja jauniešu foto izstādi “Latgales simtgades ainavu ceļi jaunieši acīm” Daugavpils cietoksnī

 

Notikumiem bagāts bija 2018. gada 19. maijs, kad noslēdzās biedrības “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” (DNVOAC) sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu (LPR) īstenotā projekta “Latgales simtgades ainavu ceļi jauniešu acīm” pirmais posms: Latgales reģiona jauniešu pulcējās uz reģionālo diskusiju, atklāja vides objektu un jauniešu foto izstādi.

Kopā ar biedrības “Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centra” (DIVIC) ekspertiem, reģionālās diskusijas ietvaros jaunieši runāja par ekoloģisko situāciju pasaulē, Latvijā un tepat Latgalē. Pieaicinātie eksperti – U.Valainis, M.Nitcis, K.Aksjuta un V.Kozlovska – vērsa uzmanību tiem draudiem videi, kas šobrīd pasaules mērogā jau ir aktuāli, taču mums iespējams pat nav izprotami, piemēram, dzeramā ūdens trūkumu, vides piesārņojumu, sugu izmiršanu, taču ir jāaizdomājas, kā mūsu ikdienas rīcība to var ietekmēt. Darbā grupās jaunieši mēģināja izprast mums pieejamo vides resursu daudzumu, to izmantošanas veidus, ekonomisko izdevīgumu, kā arī lielākos resursu apdraudējumus.

DIVIC eksperti arī prezentēja jauniešiem izveidoto dabas bagātību online karti, kurā ir atzīmētas gan zināmākās dabas vērtības Latgales reģionā, gan jauniešu iesūtītie objekti. Šīs kartes drīzumā tiks integrētas arī DNVOAC, LPR un Latvijas vides aizsardzības fonda mājas lapās.

Projekta aktivitāšu īstenošanā iesaistījās arī PIKC “Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola SAULES SKOLA” pedagogi – mākslinieki Māris Šaršūns un Vilnis Kauškals – ar Koka izstrādājumu dizaina programmas audzēkņiem, kas izveidoja vides objektu “Zāle”, kas rotā Saules skolas pagalmu.

Savukārt pašā vakarā Daugavpils cietoksnī tika atklāta foto izstāde “Latgales simtgades ainavu ceļi jauniešu acīm”, ko veidoja 20 jauniešu fotogrāfijas, izdrukātas uz lielformāta baneriem, kas ataino to Latgales daļu, ko ikdiena neieraudzīt foto izstādēs un Tūrisma informācijas centru veidotajos bukletos. Tie ir konkursa ekspertu izvēlētie darbi no 157 iesūtītajiem. Šie baneri tiks izvietoti arī Latgales dienās Rīgā, kas norisināsies jau šī gada augustā.

Taču jauniešiem vēl ir iespēja izkrāsot savas vasaras brīvdienas un iepazīt citus aktīvus vienaudžus reģionā, piedaloties divās aktivitātēs:

– kopā ar vides gidiem 7. - 8. jūnijā jaunieši vecumā no 13 līdz 18 gadiem varēs doties divu dienu ekspedīcijā, iepazīstot aizsargājamās vides teritorijas Daugavpils Universitātes studiju un pētniecības centrā “Ilgas”;

– Latgales jauniešiem vecumā no 18 līdz 25 gadiem būs iespēja doties vienas dienas ekspedīcijā ar plostiem pa Daugavu kopā ar vides gidiem no Daugavpils Universitātes, izpētot hidroekosistēmu un tās biotopus dabas parkā “Daugavas loki” 13. jūnijā.

Savu dalību aicinām pieteikt rakstot uz e-pastu: dnvoac@gmail.com, norādot savu vārdu uzvārdu, pašvaldību, kurā dzīvojat, tālruņa numuru un e-pasta adresi. Vietu skaits ierobežots!

Projektu “Latgales simtgades ainavu ceļi jauniešu acīm” tiek īstenots ar Latvijas vides aizsardzības fonda un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas finansiālu atbalstu.

FOTO atskats uz 19. maija pasākumiem šeit!

 

Informācijai:

Oskars Zuģickis

Tālr.: 26565858

e-pasts: oskars@nvoc.lv

 Mēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts