ieteikt draugiem

Apstiprināts 1 rīcības projekts

 

2021. gada 7. jūnijā Aktīvo iedzīvotāju fonda padome Rīcības projektu konkursa ietvaros pieņēmusi lēmumu piešķirt finansējumu 1 steidzamas iniciatīvas ieviešanai Latgalē.

Finansējums piešķirts biedrības "Mūsu mājas Pocelujevkā" projektam „Laba pārvaldība: no formālas līdz reālai!” par kopējo summu 9483.15 eiro. Projekta mērķis ir sekmēt labas pārvaldības principu ievērošanu pašvaldību attīstības plānošanas dokumentu izstrādē.

Atgādinām, ka Rīcības projektu konkursā pieteikumus var iesniegt jebkurā laikā un to kvalitatīvā vērtēšana tiek sākta ne retāk kā vienu reizi četros mēnešos. Nākamo iesniegto projektu kvalitatīvās vērtēšanas procesu plānots sākt ne vēlāk kā 02.08.2021. Šajā kārtā tiks izvērtēti tie Rīcības projektu pieteikumi, kas tiks saņemti līdz 2021. gada 1. augusta plkst. 23.59. Vēršam uzmanību, ka AIF padome saskaņā ar konkursa nolikuma 8. nodaļā noteikto kārtību var lemt par vērtēšanas procesa uzsākšanu steidzamības kārtā.

Atgādinām, ka Rīcības projekti ir paredzēti tikai tādu jautājumu risināšanai, kas politiskajā un sabiedriskajā dienas kārtībā ir iekļuvuši nesen (piemēram, radušies iepriekš neparedzami, ārkārtēji vai krīzes apstākļi) un kas prasa tūlītēju pilsoniskās sabiedrības rīcību/reaģēšanu.

Detalizēta informācija par Rīcības projektiem: konkursa nolikums

Visus projektu iesniedzējus, kas gatavo Rīcības projektus, pirms projektu iesniegšanas aicinām konsultēties ar AIF reģionālajiem koordinatoriem-konsultantiem.Mēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts