ieteikt draugiem

Aktīvo iedzīvotāju fonds paplašina savu komandu

 

2020. gada 12. augustā Aktīvo iedzīvotāju fonda (AIF) īstenošanas komandai pievienojās deviņi projektu atlases komisiju dalībnieki, kas strādās trīs AIF projektu atlases komisijās - Rīcības, Kapacitātes, kā arī Stratēģisko un Informatīvo kampaņu komisijā.

1. Āris Ādlers, biedrība "Alianse Pārnozariskai Ilgtspējīgai attīstībai"
2. Agnese Knabe, biedrība "Latvijas Mazpulki"
3. Jeļena Šaicāne, Kultūras ministrija
4. Māra Sīmane, Pārresoru koordinācijas centrs
5. Rasma Pīpiķe, eksperte pilsoniskās sabiedrības jomā
6. Zane Legzdiņa-Joja, Valsts kanceleja
7. Inese Kušķe, Valsts kanceleja
8. Elita Kalniņa, biedrība "Vides aizsardzības klubs”
9. Elīna Kalniņa, nodibinājums "Ekspozīcijas "Sirdsapziņas ugunskurs" atbalsta fonds"
10. Inese Siliņa, AIF programmas vadītāja

Katrā komisijā ir trīs balstiesīgie locekļi – AIF programmas vadītājs, pilsoniskās sabiedrības pārstāvis un valsts pārvaldes pārstāvis, kā arī vismaz trīs novērotāji. Piedalīties atlases komisiju darbā novērotāju statusā tiks aicināti arī  Finanšu ministrijas, Norvēģijas Karalistes vēstniecības un EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu biroja pārstāvji.

Projektu atlases komisijas uzdevums ir sagatavot AIF padomei apstiprināšanai iesakāmo projektu rindojumu, balstoties uz projektu vērtētāju darba rezultātiem, kā arī ņemot vērā projektu stratēģisko atbilstību AIF mērķim, izvēlētās programmas rezultātiem, aktivitāšu ietvariem un to indikatoriem, AIF darbības principiem, kā arī projektu tematiskajām jomām un to specifiskajiem nosacījumiem.

Aktīvo iedzīvotāju fonds pateicas Valsts kancelejai un NVO un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomei par ieguldīto darbu pilsoniskās sabiedrības un valsts pārvaldes pārstāvju izvirzīšanā darbam projektu atlases komisijās.Mēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts