ieteikt draugiem

Aktīvo iedzīvotāju fonds atbalstu piešķirs 4 programmās

 

Aktīvo iedzīvotāju fondā no 2020.-2024. gadam pilsoniskajai sabiedrībai Latvijā būs pieejams finansējums aktivitāšu īstenošanai četrās programmās: “Demokrātijas kultūra”, “Cilvēktiesības”, “Ilgtspēja un kapacitāte” un “Divpusējā un reģionālā sadarbība”.

Tuvāko projektu konkursu plānots izsludināt 2020. gada pavasarī. Tas būs stratēģisko projektu konkurss programmās “Demokrātijas kultūra” un “Cilvēktiesības”. Aicinām jau tagad iepazīties ar programmās atbalstāmo aktivitāšu ietvaru.

PROJEKTU KONKURSI

Aktīvo iedzīvotāju fondā tiks izsludināti vismaz 7 atklātie projektu konkursi šādu veidu projektiem:

Visu minēto projektu īstenošanai būs nepieciešams 10% līdzfinansējums, no kura pusi varēs ieguldīt brīvprātīgā darba veidā. Izņēmums būs Rīcības projekti – to līdzfinansējums pilnā apmērā varēs tikt nodrošināts tikai brīvprātīgā darba veidā.

Papildu projektu konkursiem, būs iespējams saņemt arī grantus sadarbības aktivitātēm ar Islandi, Lihtenšteinu un Norvēģiju – valstīm, kas finansē Aktīvo iedzīvotāju fonda darbību.

 

AKTĪVO IEDZĪVOTĀJU FONDA PROGRAMMAS

Programmas “Demokrātijas kultūra” mērķis ir stiprināt demokrātijas kultūru un pilsoniskuma apziņu Latvijā. Programmas kopējais finansējums ir 4 405 000 eiro. Programmā tiks atbalstītas aktivitātes, kas palielina sabiedrības izpratni par demokrātiju, veicina iedzīvotāju iesaisti pilsoniskajās aktivitātēs un stiprina pilsoniskās sabiedrības organizācijas interešu pārstāvībā un sabiedrībai nozīmīgu procesu uzraudzībā. Šajā programmā finansējums atklātos projektu konkursos tiks piešķirts stratēģiskiem projektiem, rīcības projektiem un kampaņām. Plašāk aicinām uzzināt programmas “Demokrātijas kultūra” aprakstā.

Programmas “Cilvēktiesības” mērķis ir vairot Latvijas sabiedrības izpratni par cilvēktiesībām. Tās kopējais finansējums ir 630 000 eiro. Programmā tiks atbalstītas aktivitātes, kas palielina sabiedrības izpratni par cilvēktiesībām un stiprina cilvēktiesību jomā strādājošo pilsoniskās sabiedrības organizācijas. Šīs programmas finansējums atklātos konkursos tiks piešķirts tikai stratēģiskiem projektiem. Plašāk aicinām uzzināt programmas “Cilvēktiesības” aprakstā.

Programmas “Ilgtspēja un kapacitāte” mērķis ir uzlabot pilsoniskās sabiedrības ilgtspēju un kapacitāti Latvijā, šim nolūkam īstenojot aktivitātes par kopējo finansējumu 2 020 000 eiro. Programmā tiks atbalstītas aktivitātes organizāciju un to cilvēkresursu kapacitātes celšanai, sadarbībai un finanšu ilgtspējas veicināšanai. Atbalsts tiks piešķirts kapacitātes projektiem. Šīs programmas ietvaros 2021./2022. gadā norisināsies arī Pilsonisko kompetenču akadēmija “Pārmaiņu radītāji” – katrā Latvijas reģionā tiks organizēts apmācību kurss 8 mēnešu garumā pilsonisko kompetenču celšanai. Plašāk aicinām uzzināt programmas “Ilgtspēja un kapacitāte” aprakstā.

Programmas “Divpusējā un reģionālā sadarbība” mērķis ir veicināt Latvijas pilsoniskās sabiedrības pārrobežu sadarbību ar organizācijām Islandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā un visās EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu darbības valstīs. Galvenokārt šīs programmas atbalsts būs pieejams pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kas savos projektos vēlēsies iekļaut sadarbības aktivitātes ar Islandes, Lihtenšteinas vai Norvēģijas organizācijām – piešķirot grantus gan sadarbību izveidei, gan konkrētu aktivitāšu īstenošanai. Tāpat programmas finansējums paredzēts Aktīvo iedzīvotāju fonda administratora un citu pilsoniskās sabiedrības organizāciju dalībai starptautiskos pasākumos, kurus organizēs un koordinēs Aktīvo iedzīvotāju fondu administratori EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu darbības valstīs. Plašāk programmas “Divpusējā un reģionālā sadarbība” aprakstā.

Šobrīd Aktīvo iedzīvotāju fonds strādā pie fonda vadības un kontroles procesu izstrādes, projektu konkursu nolikumu sagatavošanas, vērtēšanas kritēriju izstrādes, kā arī projektu IT sistēmas izveides.

Plašāku informāciju par programmām un to finansējuma saņemšanu varēs iegūt Aktīvo iedzīvotāju fonda atklāšanas pasākumā 2020. gada 24. martā Rīgā. Aicinām sekot līdzi jaunumiem mūsu mājaslapā un Facebook – AktivoIedzivotajuFonds.

NVO APVIENĪBA

NVO apvienību 2018. gada pavasarī izveidoja sešas pieredzes bagātas Latvijas pilsoniskās sabiedrības organizācijas: Latvijas Pilsoniskā alianse, Latvijas Lauku forums, Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs, Kurzemes NVO centrs, Valmieras novada fonds un Zemgales NVO atbalsta centrs.

Apvienojot spēkus, šīs biedrības startēja atklātā konkursā uz EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” administratora lomu Latvijā. To mērķis bija, liekot lietā savu organizāciju uzkrāto pieredzi pilsoniskās sabiedrības attīstības jautājumos un projektu administrēšanā, reģionālo pārklājumu un vadītāju personīgās prasmes, veicināt sistēmiskas pārmaiņas Latvijas pilsoniskajā sabiedrībā.Mēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts