ieteikt draugiem

Aizritēja apmācības kultūras darbiniekiem "Ziemas laika tradīcijas dažādās kultūrās”

 

2021. gada 18. janvārī platformā ZOOM notika apmācību seminārs kultūras darbiniekiem “Ziemas laika tradīcijas dažādās kultūrās”, kuru organizēja Dagdas novada Kultūras centrs un Dagdas baltkrievu biedrība “Verbica”. Daugavpils Baltkrievu kultūras centrs (BKC) atbalstīja kolēģu iniciatīvu, iepazīstinot apmācību dalībniekus ar gavēņa un Baltkrievu Ziemassvētku svinēšanas tradīcijām.

Dalībniekus sveica Dagdas novada pašvaldības priekšsēdētājs Aivars Trulis un novēlēja visiem jaunas radošās idejas un drīzu tikšanos klātienē. Dagdas novada Kultūras centra vadītāja Inese Plesņa apsveica visus dalībniekus ar Jauno gadu un Ziemassvētkiem, kā arī ar tauvojošajiem Kunga Kristīšanas svētkiem, kuru kristieši svin 19. janvārī. Bet pēc tam vārds tika dots baltkrievu kultūras pārstāvjiem – Dagdas baltkrievu biedrības “Verbica” priekšsēdētājai Tatjanai Gogalinskai un BKC kultūras pasākumu organizatorei Irinai Apeinānei.

 

 

I.Apeināne iepazīstināja kultūras iestāžu darbiniekus ar BKC darbu un struktūru, detalizēti pastāstīja par “Baltkrievu koļadku” organizēšanas formātiem. Baltkrievu kultūras centrs ir viens no galvenajiem reģionālajiem metodiskajiem centriem Latvijā, pateicoties kuram ir iespēja saglabāt un “atdzīvināt” baltkrievu tautas tradīcijas un paražas ārpus etniskās dzimtenes. Semināra dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar vieniem no Ziemassvētku gavēņa paražu svētkiem – “Pilipovskije večorki”. Metodisko materiālu var aplūkot BKC Youtube platformas kanālā un iestādes mājas lapā.

Inta Viļuma, Dagdas folkloras centra vadītāja, iepazīstināja ar masku tradīcijām latviešu kultūrā: stāsts bija par masku veidošanu, funkcijām, kā arī par to pielietošanu ziemas periodā.

Apmācībās piedalījās 25 Dagdas, Daugavpils un Krāslavas novadu mazākumtautību biedrību pārstāvji, kultūras pasākumu organizatori, radošo kolektīvu vadītāji, kā arī bibliotēku un citu kultūras iestāžu darbinieki.

Pasākums notika ar Latvijas Republikas Kultūras ministrijas un Dienvidlatgales NVO atbalsta centra finansiālo atbalstu līdzdarbības līguma „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu mazākumtautību līdzdalības veicināšanas jomā” ietvaros.Mēs zinām, kur ir apslēpti dārgumi

© DNVOAC | Design by W3layouts